Kierownik Działu Wydawnictw

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jest narodową instytucją kultury. Od trzydziestu lat prowadzi szeroką działalność, polegającą, między innymi, na organizowaniu wystaw i wydarzeń performatywnych, działań edukacyjnych, oraz programu dyskursywnego i rezydencji artystycznych; działa tu kino i mediateka. Ujazdowski jest też wydawcą książek o sztuce i artystach, przewodników i katalogów wystaw, a także magazynu internetowego Obieg.
 •  
 • Aby zapewnić właściwą koordynację działań wydawniczych poszukujemy kandydata na stanowisko:
  • Kierownik Działu Wydawnictw
  • (umowa o pracę, miejsce pracy: Warszawa)

 •  
 • Zadania

  • współtworzenie i realizacja planów wydawniczych instytucji
  • koordynacja produkcji, dystrybucji i promocji publikacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
  • nadzór nad procesem wydawniczym magazynu Obieg
  • planowanie i koordynacja pracy Działu Wydawnictw, oraz zarządzanie podległymi pracownikami, nadzór nad realizacją powierzonych im zadań, prowadzenie budżetu działu
  • koordynacja współpracy Działu Wydawnictw z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
  • przygotowywanie planów rzeczowych i finansowych, planów pracy i sprawozdań z wykonanych zadań
  •  
 • Wymagania
  • wykształcenie wyższe humanistyczne
  • co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze wydawniczym
  • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem
  • doskonałe posługiwanie się polszczyzną i dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
  • umiejętność formułowania celów i wdrażania strategii
  • praktyczna znajomość zasad tworzenia i wdrażania planów wydawniczych
  • kreatywność, odpowiedzialność oraz umiejętność realizowania kilku projektów jednocześnie
  • wysokie zdolności organizacyjne, myślenie strategiczne i umiejętność podejmowania decyzji
  • otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań
  • wysoka kultura osobista, oraz zdolność do motywowania innych
  •  
 • Mile widziane
  • wiedza na temat sztuki współczesnej
  • znajomość rynku wydawniczego w Polsce i za granicą
  • doświadczenie w pracy w instytucjach kultury
  •  
 • Oferujemy
  • interesującą i różnorodną pracę, dającą możliwość współtworzenia ważnej instytucji kultury
  • własne stanowisko pracy biurko, komputer, telefon
  • pracę w Zamku Ujazdowskim, pięknym obiekcie położonym na Trakcie Królewskim, w centrum Warszawy
  •  
 • Zgłoszenia zawierające
  • CV w formacie .pdf
  • list motywacyjny
  • należy przesyłać do dnia 15 grudnia 2017 r. na adres: rekrutacja@u-jazdowski.pl
 • W  tytule wiadomości prosimy wpisać: Kierownik Działu Wydawnictw
 •  
 • Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli
  • Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2 przetwarzało w celach rekrutacji moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na stanowisko Kierownik Działu Wydawnictw (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
  •  
 • Jednocześnie zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.