Koordynator/Koordynatorka projektów rezydencyjnych

 • Termin nadsyłania zgłoszeń
  • 30/06/2017
 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jest narodową instytucją kultury. Od 30 lat prowadzi szeroką działalność, polegającą między innymi na organizowaniu wystaw, przedstawień teatru i tańca współczesnego, koncertów muzycznych.Ujazdowskim działa też kino i program rezydencji artystycznych.

 • Program międzynarodowych pobytów twórczych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski funkcjonuje od 2003 roku. Postrzegamy Warszawę jako inspirujące środowisko dla międzynarodowych artystów i kuratorów, w którym mogą rozwijać swoje pomysły korzystając z rezydencji jako narzędzia do kreacji i krytycznej refleksji.

 •  

 • Program Rezydencji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie poszukuje od 01/08/2017

  • Koordynatora/Koordynatorki projektów rezydencyjnych
   (artist-in-residence)

  •  

 • Zadania

  • koordynowanie procesu przygotowania, realizacji, sprawozdania i rozliczenia projektu artystów-rezydentów

  • współpraca z kuratorami i wszystkim działami Ujazdowskiego zaangażowanymi przy tworzeniu projektu, harmonogramu, kosztorysu, materiałów promocyjnych  monitorowanie wydatków, płatności, umów

  • opracowywanie we współpracy z pracownikami działu rezydencji programu wspólnego dla aktualnych rezydentów, z uwzględnieniem pilotowania lokalnych wizyt studyjnych

  • wsparcie koordynacyjne związane z organizacją i logistyką pobytów twórczych

  •  

 • Wymagania

  • umiejętności komunikacyjne i interpersonalne

  • bardzo dobre zdolności organizacyjne

  • samodzielność

  • dyspozycyjność

  • umiejętność pracy w zespole

  • dobra znajomość języka angielskiego

  • doświadczenie w zarządzaniu projektami artystycznymi będzie dodatkowym atutem

  • biegłość w posługiwaniu się komputerem: dobra znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)

  • wyższe wykształcenie

  •  

 • Oferujemy

  • umowę zlecenie w okresie 01/0828/12/2017

  • współpracę z międzynarodowym zespołem i doświadczonym programem rezydencyjnym

  • możliwość współtworzenia ważnej instytucji kultury

  • rekomendacje

  •  

 • Zgłoszenia (CV, list motywacyjny, referencje) z oświadczeniem o treści

  • Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2 przetwarzało w celach rekrutacji moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na stanowisko Koordynator/Koordynatorka projektów rezydenckich (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również , że podanie tych danych było dobrowolne.

 • należy przesyłać do dnia 30 czerwca 2017 do godziny 12:00 na adres

  • rekrutacje@u-jazdowski.pl

 • w tytule wiadomości

  • Koordynator/Koordynatorka projektów rezydencyjnych

  •  

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zastrzega prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

 • Informujemy, że ze względu na okres urlopowy rozmowy rekrutacyjne zostaną przeprowadzone w dniach
  0304/07/2017 (poniedziałekwtorek).