Specjalista ds. administracji (umowa na zastępstwo)

 • Termin nadsyłania sgłoszeń
  • 28/11/2017
 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jest narodową instytucją kultury. Od 30 lat prowadzi szeroką działalność, polegającą na organizowaniu wystaw, przedstawień teatru i tańca współczesnego, koncertów muzycznych. W Zamku Ujazdowskim działa też kino i program rezydencji artystycznych.
 • Poszukujemy kandydata na stanowisko:
  • Specjalista ds. administracji (umowa na zastępstwo, miejsce pracy Warszawa)
  •  
 • Zadania
  • Nadzór nad utrzymaniem czystości w budynkach i na terenie Ujazdowskiego
  • Nadzór nad prawidłową eksploatacją terenów zielonych należących do Ujazdowskiego, w tym parkingów

  • Administrowanie przestrzenią użytkową i magazynami Działu Techniczno-Administracyjnego

  • Kontrola wykonania zadań przez firmy świadczące usługi na rzecz Ujazdowskiego (sprzątanie, ochrona budynków itp.)

  • Zaopatrzenie, dystrybucja oraz dbałość o materiały gospodarcze, biurowe, spożywcze

  • Prowadzenie spraw gospodarki odzieżą roboczo - ochronną dla Działu Techniczno-Administracyjnego

  • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych

  •  

 • Wymagania
  • wykształcenie wyższe (mile widziane w dziedzinie administracji i zarządzania),

  • minimum dwuletnie doświadczenie w administrowaniu,

  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,

  • znajomość programów inwentaryzacyjnych,

  • umiejętność pracy pod presja czasu,

  • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność pracy wielozadaniowej,

  • znajomość języka angielskiego mile widziana

  •  

 • Oferujemy:
  • ciekawą pracę w ważnej publicznej instytucji kultury,

  • własne stanowisko pracy biurko, komputer, telefon,

  • pracę w Zamku Ujazdowskim, pięknym obiekcie położonym na Trakcie Królewskim, w centrum Warszawy

  •  

 • Zgłoszenia zawierające:
  • CV format pdf,

  • dokładny opis doświadczeń w administrowaniu

 • należy przesyłać do dnia 28 listopada 2017 r. na adres: rekrutacja@u-jazdowski.pl
 • W tytule wiadomości prosimy wpisać: Specjalista ds. administracji
 •  
 • Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
  • Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2 przetwarzało w celach rekrutacji moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na stanowisko Specjalista ds. administracji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również , że podanie tych danych było dobrowolne.
  •  
 • Jednocześnie zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.