Specjalista/Specjalistka ds. pozyskiwania funduszy

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jest narodową instytucją kultury. Od 30 lat prowadzi szeroką działalność, polegającą na organizowaniu wystaw, przedstawień teatru i tańca współczesnego, koncertów muzycznych. W Zamku Ujazdowskim działa też kino i program rezydencji artystycznych.

 

 • Aby zapewnić skuteczne pozyskiwanie funduszy na naszą działalność, poszukujemy od listopada 2017 r. lub w terminie ustalonym indywidualnie
 •  
 • Specjalisty / Specjalistki  ds. pozyskiwania funduszy
 • (umowa zlecenie, miejsce pracy: Warszawa)

 •  
 • Zadania
 • 1. pozyskiwanie funduszy ze środków publicznych:

 • → przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów do konkursów MKiDN, innych konkursów krajowych,
 • → przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych z funduszy krajowych i zagranicznych (MKiDN, NCBiR, fundusze norweskie i EOG),
 • → przygotowywanie wniosków do naborów instytucji zagranicznych,
 • → przygotowywanie raportów po zakończonych projektach.

 • 2. asystowanie w pozyskiwaniu funduszy ze środków prywatnych:

 • → komunikacja z partnerami komercyjnymi Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski,

 • → pomoc w tworzeniu ofert sponsorskich i w przygotowywaniu raportów.

 

 • Wymagania
 • →​ minimum dwuletnie doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczaniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków MKiDN,

 •  znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie poziom min. B2 (warunek konieczny),

 •  biegłość w pisaniu poprawnych językowo tekstów,

 •  umiejętność skutecznego wyszukiwania informacji,

 •  inicjatywa, asertywność, bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność pracy nad kilkoma projektami jednocześnie,

 •  atutem będzie znajomość specyfiki pracy przy projektach z zakresu kultury współczesnej.

 •  
 • Oferujemy
 • →​ ciekawą pracę w ważnej publicznej instytucji kultury,

 •  możliwość zatrudnienia na umowę o pracę w przyszłości,

 • → rozwój zawodowy i pracę przy dużych krajowych oraz międzynarodowych projektach artystycznych,

 •  własne stanowisko pracy biurko, komputer, telefon, w Zamku Ujazdowskim, pięknym obiekcie położonym na Trakcie Królewskim, w centrum Warszawy.

 

 • Zgłoszenia zawierające
 • →​ CV (w formacie .pdf),
 •  dokładny opis doświadczeń w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków grantowych (tytuły programów, tytuły projektów, lata realizacji, wartości projektów, najbardziej problematyczne kwestie w trakcie realizacji i środki, jakie zostały podjęte, aby je rozwiązać),

 •  odpowiedź na zadanie (treść zadania poniżej),

 •  referencje (mile widziane)

 • należy przesyłać do dnia 23 października 2017 r. na adres

 • W  tytule wiadomości prosimy wpisać Specjalista/-ka ds. pozyskiwania funduszy.
 •  
 • Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
  • Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2 przetwarzało w celach rekrutacji moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na stanowisko Specjalista/ka ds. pozyskiwania funduszy (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również , że podanie tych danych było dobrowolne.
 • Jednocześnie zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 

 • Treść zadania*

  • Wyobraź sobie, że Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest w mailowym kontakcie z Ambasadą Belgii w Warszawie, która zadeklarowała pokrycie kosztów (przeloty i zakwaterowanie) 4-dniowej wizyty studyjnej w Antwerpii kuratora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Pracownik (kurator) spotkał się tam z kuratorami Muzeum Sztuki Nowoczesnej M HKA oraz 2 artystami i nawiązał międzyinstytucjonalną współpracę z założeniem przygotowania wspólnego projektu artystycznego w Warszawie w 2018 r. Poinformuj w mailu w języku angielskim przedstawiciela Ambasady Belgii o tym, że wizyta przebiegła pomyślnie i współpraca między instytucjami zostanie niebawem sformalizowana w celu przyszłych wspólnych planów artystycznych.
   • Zapytaj także, na jakiej zasadzie Ambasada zwróci Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski wydatki poniesione w związku z odbytą przez kuratora wizytą dysponujemy fakturami za przeloty i noclegi wystawione na Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Nie podpisywaliśmy żadnej umowy, ponieważ Ambasada uznaje mailową deklarację wsparcia, nie otrzymaliśmy też przyznanej sumy przed dokonaniem zakupów.
  • Kurator otrzymał deklarację wsparcia w kwocie 5000 zł, ale wizyta wyniosła mniej  2800 zł. Zapytaj, czy w tej sytuacji resztę pieniędzy moglibyśmy wykorzystać na dofinansowanie wizyty studyjnej Belgów w Warszawie, tj. kuratora i 2 artystów związanych z M HKA.
 • * Odpowiedzi służą jedynie procesowi rekrutacji i nie zostaną wykorzystane i rozpowszechnione przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.