Współpracownik/Współpracowniczka w Dziale Rozwoju Partnerstw

Umowa zlecenie

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jest narodową instytucją kultury. Od trzydziestu lat prowadzi szeroką działalność, polegającą, między innymi, na organizowaniu wystaw i wydarzeń performatywnych, działań edukacyjnych, oraz programu dyskursywnego i rezydencji artystycznych; działa tu kino i mediateka. Ujazdowski jest też wydawcą książek, a także magazynu internetowego Obieg.
 •  
 • Dział Rozwoju Partnerstw poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:
 • Współpracownik/Współpracowniczka w Dziale Rozwoju Partnerstw (umowa zlecenie)
  • (umowa zlecenia, miejsce pracy Warszawa)

 • Wymagania
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie poziom min. B2 (warunek konieczny),
  • biegłość w pisaniu poprawnych językowo tekstów po polsku i po angielsku,
  • precyzyjność i dokładność,
  • łatwość w komunikacji telefonicznej z partnerami w języku polskim i angielskim,
  • umiejętność sprawnego posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym, edycji dokumentów w Word i pdf (np. w programie Adobe standard),
  • umiejętność skutecznego wyszukiwania informacji,
  • inicjatywa, asertywność, bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność pracy nad kilkoma projektami jednocześnie,
  • atutem będzie znajomość specyfiki projektów grantowych (MKiDN, inne)
  • atutem będzie znajomość specyfiki pracy przy projektach z zakresu kultury współczesnej.
  •  
 • Zadania
  • stała komunikacja z partnerami zewnętrznymi Zamku Ujazdowskiego,
  • przygotowywanie pism,
  • asystowanie w rozliczaniu pozyskanych funduszy, z czasem samodzielne rozliczanie przyznanych dofinansowań,
  • pomoc w tworzeniu ofert sponsorskich i w przygotowywaniu raportów dla sponsorów prywatnych
  • współpraca wewnętrzna, m.in. z działami Promocji, Edukacji, Realizacji, Sztuk Performatywnych i innymi.
  •  
 • Oferujemy:
  • ciekawą pracę w ważnej publicznej instytucji kultury w oparciu o umowę zlecenie, z perspektywą późniejszego, stałego zatrudnienia,
  • rozwój zawodowy i pracę przy dużych krajowych oraz międzynarodowych projektach artystycznych,
  • wsparcie Kierownika Działu Rozwoju Partnerstw,
  • własne stanowisko pracy biurko, komputer, telefon,
  • w Zamku Ujazdowskim, pięknym obiekcie położonym na Trakcie Królewskim w centrum Warszawy.
  •  
 • Zgłoszenia zawierające:
  • CV format pdf
  • List motywacyjny zawierający dokładny opis dotychczasowych doświadczeń w szczególności w zakresie komunikacji z partnerami, rozliczania projektów, pozyskiwania środków grantowych jeśli takie doświadczenia były
  • referencje (mile widziane),
  • należy przesyłać do dnia 18 marca 2018 r. na adres: rekrutacja@u-jazdowski.pl
 •  
 • W  tytule wiadomości prosimy wpisać: Współpracownik/Współpracowniczka w Dziale Rozwoju Partnerstw
 • Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
 • Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2 przetwarzało w celach rekrutacji moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na stanowisko Współpracownik/Współpracowniczka  w Dziale Rozwoju Partnerstw (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również , że podanie tych danych było dobrowolne.
 • Jednocześnie zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
 • Z osobami, które przejdą do następnego etapu rekrutacji skontaktujemy się w tygodniu 19-23 marca w tym terminie osoby zostaną poproszone o rozwiązanie zadania/zadań rekrutacyjnych, w dniach 26-28 marca zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami lub kandydatkami.