cykl muzyczny

{Wydawcy}

Niezależna scena muzyczna to jedno z najciekawszych zjawisk o charakterze artystycznym, ekonomicznym i kulturowym w polskiej sztuce współczesnej. Niezależne wydawnictwa muzyczne i artyści z nimi związani tworzą odrębne wizje muzycznego eksperymentu oddolnie, w większości bez wsparcia instytucjonalnego. To niezwykle dynamicznie rozwijające się zjawisko jest kontrpropozycją wobec zinstytucjonalizowanej kultury oficjalnej i komercyjnego rynku muzycznego. Projekt {Wydawcy} ma pokazać i rozpowszechnić zjawiska i postawy twórcze odzwierciedlające ewolucję oraz stan polskiej sceny niezależnej. To swoista konfrontacja tradycji i nowoczesności, prezentująca szerokie spektrum muzycznych gatunków, a także praktyk i technik wykonawczych.

 

 • Kurator
  • Andrzej Załęski
 • Koordynatorka
  • Aleksandra Knychalska, Anna Dąbrowa
 • Projekt graficzny
  • Aleksandra Grünholz / Studio Chaotyczne
 • Koordynacja komunikacji
  • Arletta Wojtala
Partnerzy medialni