rezydencja: marzecsierpień 2018

Christopher Füllemann (Szwajcaria)

Christopher Füllemann

jest szwajcarskim artystą, pochodzi z Lozanny; urodził się w 1983 roku. W 2008 został absolwentem Lozańskiego Uniwersytetu Sztuk i Wzornictwa (ECAL); ukończył specjalizację malarsko-plastyczną, by jednak następnie skupić się w swojej praktyce na instalacjach i rzeźbie. W  2012 uzyskał tytuł magistra sztuk w San Francisco Art Institute (SFAI), a także otrzymał SFAI Outstanding Award w dziedzinie rzeźby. Uhonorowany został również Swiss Art Award 2011 oraz nagrodą im. Gustave'a Bucheta za rok 2013, co pozwoliło mu dać solowy występ w Musée Cantonal des Beaux-Arts w Lozannie.

W ostatnim okresie Füllemann prezentował swoją twórczość w Vacancy w Los Angeles, w berlińskiej galerii Duve, a także podczas lozańskiej Nocy Muzeów 2017. Wraz z artystkami Charlotte Herzig i Elise Lammer współtworzył obejmujący performans oraz ruchomą wystawę projekt zatytułowany Les émotions spatiales. Ponadto w ubiegłym roku Füllemann był uczestnikiem laboratorium performatywnego Zürich Moves! pod kierunkiem Simone Aughterlony. Aktualnie pracuje, przemieszczając się między Zurychem i Londynem i współtworząc nowe kolektywne projekty we współpracy z artystami, performerami i muzykami.

Kompozycje rzeźbiarskie Christophera Füllemanna to żartobliwe transformacje powstałe jako forma sprzeciwu wobec normatywnych struktur. Ostatnie prace artysty podważają funkcję i esencję tego, co uznaje się za bezużyteczne lub nienaturalne. Podczas swojego pobytu rezydenckiego Christopher Füllemann prowadzić będzie badania poświęcone orientacji oraz gestom ciała w relacji z przedmiotami oderwanymi od swojego wyjściowego przeznaczenia. Działając na pograniczu rzeźby i performansu, Füllemann stara się uwydatnić doświadczanie form i materiałów, gdy użyte one zostają do zasiedlenia żywego ciała.

http://christopherfullemann.com/

 

  • Kuratorka
    • Anna Czaban
Rezydencję finansuje Szwajcarska Fundacja dla Kultury Pro Helvetia.