rezydencja performatywna: kwiecień 2018

Maria Zimpel (Polska)

Maria Zimpel

choreografka, tancerka. W swojej pracy czerpie z somatyki i autobiograficznej abstrakcji. W poszukiwaniach ruchowych bada granice fizyczności, tworzy własny język taneczny. Jest autorką prac Pure Matter, Epic, Working like a dog, What do you really miss? (Solo Project 2012), s c a t t e r, noish~ oraz trio What do you really miss? (3), 2. Wpisuje się w tradycje radykalnych artystek, poszukujących i tworzących własny język taneczny takich jak Rosalind Crisp, Isabelle Schad i Kat Valastur, z którymi wielokrotnie pracowała jako tancerka. Występuje w swoich oraz cudzych projektach w Polsce i na całym świecie, m.in. w Paryżu, Berlinie, Petersburgu, Pradze, Wiedniu, Amsterdamie. Studiowała taniec i choreografię w Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz (HZT) na Universität der Künste w Berlinie.

Projekt Ciało i fikcja to wynik dwuletnich poszukiwań Marii Zimpel nowego języka ruchowego. Był to proces polegający na odrzuceniu nieaktualnych form czy narzędzi tworzenia ruchu i wypracowaniu zupełnie nowych. Z tych poszukiwań wyłonił się zalążek choreografii. Rezydencja performatywna w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w ramach projektu Sprzężenie zwrotne nadawanie i przyjmowanie formy, jest finalnym etapem w procesie tworzenia choreografii Ciało i fikcja. Podczas rezydencji artystka kontynuuje również współpracę z Dorotą Kabałą, projektującą obiekt przestrzenny, oraz z Bryanem Eubanksem, kompozytorem muzyki. W pracy Ciało i fikcja, ciało odnajduje swoją siłę witalną poza determinującym naszą codzienność kontekstem społecznym. Ucieleśniona wyobraźnia staje się tu siłą twórczą. Taniec natomiast opiera się na ruchu generowanym przez odnajdywanie w oparciu o mapy wewnętrzne energetycznych pasm w ciele. Pasma te, obudzone w cielesności, pozwalają przeistaczać się ciału performerki w nowe organizmy, nowe formy życia.

Rezydencja performatywna zrealizowana w ramach projektu „Sprzężenia zwrotne - nadawanie i przyjmowanie formy” we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca oraz zespołem badawczym projektu „Kartografie obcości” pod kierownictwem dr hab. Magdaleny Środy.