rezydencja: marzecmaj 2018

Werker Collective (Marc Roig Blesa i Rogier Delfos) (Holandia)

Kolektyw Werker powstał z inicjatywy Marca Roig Blesy i Rogiera Delfosa w 2009 roku w Amsterdamie. Praktykę kolektywu inspiruje Worker Photographer Movement. Była to pierwsza grupa fotografów amatorów, działająca w latach dwudziestych XX wieku, która traktowała fotografię jako narzędzie polityczne. Członkowie grupy używali aparatu fotograficznego do dokumentowania życia codziennego, wytwarzając alternatywną reprezentację rzeczywistości, przeciwstawną do rozpowszechnianej przez ówczesne media.

Marc Roig Blesa i Rogier Delfos badają tradycję radykalnej praktyki dokumentalnej w różnych krajach, kolekcjonując obrazy, książki, dokumenty i druki. Nie ograniczając się bynajmniej do czystej retoryki, obaj fotografowie poszukują sposobów reaktywowania metodologii Worker Photographer Movement, opartej na autoreprezentacji, self-publishingu, analizie obrazu i procesach wspólnego uczenia się. W swojej własnej praktyce zadają pytania o to, jakie formy przybiera praca w społeczeństwach postfordowskich, jakie przedstawienia pracy są dziś produkowane co widać, a co pozostaje niewidoczne.

Podczas rezydencji w Warszawie kolektyw Werker będzie rozwijać swoje badania w kontekście praktyk dokumentacyjnych na gruncie polskim.

Rezydencję finansuje Mondriaan Fund.