Rada programowa

Zgodnie ze statutem Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Rada Centrum jest organem opiniodawczo-doradczym przy dyrektorze w zakresie strategii rozwoju. Do jej głównych zadań należy opiniowanie planów merytorycznych i ogólna ocena ich realizacji oraz konsultowanie kierunków dalszego działania. Poza tym członkowie Rady gotowi są do wspierania działalności Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski we wszystkich dziedzinach związanych z jego funkcjonowaniem dziś i jutro, a także do szeroko rozumianego doradztwa i współdziałania z dyrektorem w celu stworzenia jak najlepszych warunków dla realizacji przyjętych zadań oraz planowania jego rozwoju zarówno od strony merytorycznej, jak i finansowej.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele środowiska naukowego i kulturalnego kraju, których wiedza, doświadczenie, autorytet oraz zaangażowanie w sprawy rozwoju polskiej nauki i sztuki są dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski gwarancją wsparcia jego właściwego funkcjonowania w zakresie działalności będącej obecnie misją naszego ośrodka jak i w perspektywie przyszłości.

Mirosław Bałka
prof. Agata Jakubowska
dr Grzegorz Jankowicz
Monika Janowska
prof. Ryszard W. Kluszczyński
Joanna Wnuk Nazarowa
Karolina Ochab
Paweł Pawlikowski
Anda Rottenberg
Magdalena Sroka
prof. Andrzej Szczerski