2018 w Ujazdowskim

 • 2018 w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski będzie rokiem wielu premierowych wydarzeń, ale także kontynuacji tych, które publiczność już poznała, jak chociażby {Ogród Miejski Jazdów}. Po dwóch latach tworzenia z udziałem publiczności kolejnych epizodów, światło dzienne ujrzy powieść Alexa Cecchettiego Tamam Shud. Na widzów kina w Ujazdowskim czekają nowe przeglądy. Pojawią się też nowe cykle dyskusyjne, publikacje i kolejne cztery numery kwartalnika internetowego Obieg. Zmienia się i rozrasta program edukacyjny, oferujący coraz bardziej różnorodne wydarzenia.
  • W nadchodzącym roku program Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski będzie rozwijał się w czterech obszarach  tematycznych. W pierwszym z nich prześledzimy procesy nadawania czy kształtowania się podmiotowości odzwierciedlone w działaniach artystycznych. Temat ten podejmie premierowa wystawa 2018, Pogłoska Assafa Grubera. W filmach tego mieszkającego w Berlinie izraelskiego artysty, losy ludzi komplikują się przez wydarzenia, na które oni sami nie mieli wpływu. Naznaczeni przez historię bohaterowie jego opowieści toczą walkę o nadanie sensu swojemu życiu. Na wystawie w Ujazdowskim filmowe obrazy dopełnią rzeźby, fotografie i obiekty.

 • Na rozpoczęty w 2017 roku cykl {Curating Institution} składają się dyskusje i wykłady kuratorów i dyrektorów ważnych instytucji sztuki współczesnej z całego świata. Refleksji poddawane są strategie i myśl teoretyczna, po jakie sięgają  instytucje pretendujące do miana krytycznych. Spotkania będą odbywać się przez cały rok 2018.
  • 10 maja rozpocznie się indywidualna wystawa Jakuba Juliana Ziółkowskiego Ian Moon. 

 • ​​W tym samym miesiącu rusza kolejna edycja {Ogrodu Miejskiego Jazdów}. Tym razem głównym tematem stanie się szeroko pojęta ekologia czy też ekohumanistyka. Ambicją projektu jest zwiększenie świadomości przemian klimatycznych i dbałości o  zasoby naturalne. Poprzez działania artystyczne w parku wokół Zamku Ujazdowskiego, {Ogród Miejski Jazdów} podejmie próbę kształtowania postaw etycznych wobec środowiska. Partnerem projektu będzie Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego.
  • W dziedzinie filmu zagadnienie nadawania podmiotowości zostanie podjęte w przeglądzie Kino postludzkie. Jak filmy eksperymentalne uczą (się) pokazywać zwierzęta.
 • Cykl zaplanowanych na 2018 rok rezydencji twórczych, dyskusji, warsztatów i seminariów pod wspólnym tytułem Urządzanie wspólnoty: Common Fix poświęcony będzie badaniom kolektywności we współczesnych praktykach artystycznych i kuratorskich. Podczas seminarium kuratorskiego ReDirecting: East, w Warszawie spotkają się autorzy najciekawszych oddolnych inicjatyw i organizatorzy działań artystycznych z całego świata. Tematem przewodnim tegorocznych warsztatów będzie Gościnność.
  • W 2018 roku Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski będzie nadal eksperymentować z różnymi sposobami prezentowania sztuki. Pierwszym tego rodzaju projektem będzie wystawa choreograficzna Uli Sickle Wolne gesty. Jej punktem wyjścia jest pytanie o to, jak ideologie wpisują się w nasze ciała i język. Sickle, kanadyjska artystka polskiego pochodzenia, tworzy filmy, instalacje i performanse, w których bada popkulturę jako zjawisko globalne. Wystawa będzie mieć charakter performatywny, łączący ekspozycję z działaniami na żywo. Wernisaż zaplanowany jest na 2 marca.
 • W kwietniu rozpocznie się jedna z dwóch dużych wystaw zbiorowych 2018 zatytułowana Inne tańce. Jest ona próbą opisania zwrotu w praktykach na styku sztuk wizualnych, teatru, performansu i choreografii w Polsce, który dokonał się w ciągu ostatnich dwóch dekad, i pokazania nowej fali artystów, dla których punktem odniesienia nie jest już Tadeusz Kantor, działania parateatralne Jerzego Grotowskiego czy klasyczna sztuka performansu. Czerpią oni zarówno z doświadczenia neoawangardy amerykańskiej, jak i muzyki alternatywnej, teorii performatywności, teatru postdramatycznego czy tańca post modern. W ten sposób tworzą nowy, własny rozdział polskiej historii sztuki współczesnej.
  • W kwietniu 2018 roku nastąpi długo oczekiwany finał projektu artystycznego kolektywu kuratorskiego The Book Lovers, Joanny Zielińskiej i Davida Maroto. Ukaże się, w tłumaczeniu na język angielski, powieść Alexa Cecchettiego Tamam Shud. Artysta pisał ją przez niemal dwa lata, w dużej mierze w Ujazdowskim, gdzie odbyła się jego wystawa i szereg performansów. We wrześniu natomiast powróci PTV. Performans TV  znany już publiczności eksperymentalny program w formie studia telewizyjnego, badający wpływ tego medium i jego języka na aktualne praktyki artystyczne. 

 • Na początku lata otwarta zostanie solowa wystawa Tori Wrånes. Będzie to indywidualny pokaz jednej z najciekawszych wokalistek i artystek wizualnych pracujących w Norwegii. W performansach wykorzystuje niezwykły potencjał swojego głosu oraz właściwości akustyczne przestrzeni, w której pracuje. Występując, bada możliwości fizyczne własnego ciała śpiewa ze zwieszoną głową w dół, szybuje na linie, zbliżając się i oddalając od mikrofonu. Wystawa prezentuje obiekty, instalacje wideo oraz instalacje dźwiękowe, które dopełnią występy na żywo.
  • Na czerwiec zaplanowany jest projekt Cezarego Tomaszewskiego, jednego z najciekawszych reżyserów, choreografów i performerów, który zmierzy się z utworem Stanisława Moniuszki Paria. W tej operze Moniuszko odchodzi od stylu narodowego; widać tu wyraźnie wpływy muzyki indyjskiej. Tomaszewski sięga po utwór z klasycznego repertuaru, aby poddać go całkowitej przeróbce. Inspiracji szuka w sztukach wizualnych i kulturze popularnej.
 • Podobnie jak w roku 2017, także w 2018 regularnie prowadzone będą działania edukacyjne. Wśród planowanych warsztatów zarówno jednorazowych, jak i cyklicznych nie zabraknie {Smykowizji}, {Sztuki z perspektywy} czy Chóru Sąsiedztwa uJazdów. Na przełom wiosny i lata planowana jest publikacja książkowa i cyfrowa Spacerownika po nieoczywistych obiektach sztuki. Performatywne opowiadanie o wystawach nowatorska metoda pracy z publicznością wprowadzona w 2017, będą rozwijane i udoskonalane. Wątek performatywny pojawia się także w Vanishing points, wiodącym programie rezydencji w latach 20162018.
  • Obszar tematyczny Diagnozy współczesności w 2018 rozpocznie się w kinie w Ujazdowskim projektem {Research-led filmmaking}. Głównym jego celem będzie przyjrzenie się wizualnym sposobom poznawania świata, ale także instytucjonalnym uwarunkowaniom, które służą rozwojowi takich dziedzin wiedzy i twórczości, jak antropologia wizualna czy filmoznawcza eseistyka filmowa.
 • W lutym wystartuje zamkowy program dyskursywny. Podczas pierwszego cyklu spotkań pod hasłem Wymyślić przyszłość podejmowane będą kwestie badania i poszukiwania alternatywnych rozwiązań w obliczu kryzysów ekonomiczno-społecznych i klimatycznych.
  • Lato 2018 upłynie pod znakiem Wirtualnego kina. To projekt poświęcony przekształceniom przestrzeni odbioru filmu i zmianie doświadczenia widza z kolektywnego na skrajnie zindywidualizowane, wywołane przez filmy VR. Głównym tematem będzie ciało i przestrzeń. W 2018 roku odbędzie się badawcza część projektu, której efektem ma być stworzenie wirtualnego kina w przestrzeniach Ujazdowskiego w roku 2019.
 • Jesienią odbędzie się polsko-litewska wystawa w ramach programu POLSKA 100. Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę stanowi okazję do refleksji nad kulturową sytuacją tych krajów w warunkach globalizacji. W związku z tym Šiuolaikinio meno centras z Wilna i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski organizują wspólny projekt, w którym  sztuka współczesna będzie potraktowana jako narzędzie namysłu nad kondycją społeczną, ekonomicznymi wyzwaniami, perspektywami rozwoju dla kultur lokalnych, na przykładzie litewskim i polskim. Wystawie towarzyszyć będą program dyskursywny i performatywny.
  • Obszar tematyczny Odmienne perspektywy sztuki globalnej rozpocznie w lutym program dyskursywny Perwersyjna dekolonizacja. To międzynarodowy projekt zainicjowany przez Academy of Arts of the World w Kolonii, którego celem jest przyjrzenie się dynamice radykalnych nacjonalistycznych i prawicowych zwrotów zarówno w Europie, jak w Azji czy w USA. Podobną tematykę podejmie inny cykl programu dyskursywnego, Globalne futuryzmy. Przyszłość jest tuż za progiem, przejawia się w gwałtownym rozwoju nowych technologii, urządzeń, aplikacji mobilnych oraz różnego typu rozwiązań softwarowych. Artyści coraz częściej podejmują tę problematykę, zarówno w praktyce artystycznej, jak i w działaniach społecznych.
 • W ramach cyklu {Project Room}Ujazdowskim będzie można obejrzeć kolejne wystawy polskich artystów, dla których będą one solowym debiutem instytucjonalnym. {Project Room} wspiera twórców młodego pokolenia, nominowanych przez kuratorów sztuki, dyrektorów instytucji artystycznych i wykładowców akademii sztuk pięknych z całej Polski.
  • W 2018 roku zaplanowane są cztery numery Obiegu wydawanego przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski polsko-angielskiego magazynu internetowego. Kolejne numery tematyczne kwartalnika tworzą miejsce spotkań różnych formuł opowiadania o sztuce, łącząc krytykę, pogłębione teksty teoretyczne, eseje, obrazy i elementy czerpane z mediów społecznościowych.