2018 w Ujazdowskim

 • 2018 w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski będzie rokiem wielu premierowych wydarzeń, ale także kontynuacji tych, które publiczność już poznała, jak chociażby {Ogród Miejski Jazdów}. Po dwóch latach tworzenia z udziałem publiczności kolejnych epizodów, światło dzienne ujrzy powieść Alexa Cecchettiego Tamam Shud. Na widzów kina w Ujazdowskim czekają nowe przeglądy. Pojawią się też nowe cykle dyskusyjne, publikacje i kolejne cztery numery kwartalnika internetowego Obieg. Zmienia się i rozrasta program edukacyjny, oferujący coraz bardziej różnorodne wydarzenia.
  • W nadchodzącym roku program Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski będzie rozwijał się w czterech obszarach  tematycznych. W pierwszym z nich prześledzimy procesy nadawania czy kształtowania się podmiotowości odzwierciedlone w działaniach artystycznych. Temat ten podejmie premierowa wystawa 2018, Pogłoska Asaffa Grubera. W filmach tego mieszkającego w Berlinie izraelskiego artysty, losy ludzi komplikują się przez wydarzenia, na które oni sami nie mieli wpływu. Naznaczeni przez historię bohaterowie jego opowieści toczą walkę o nadanie sensu swojemu życiu. Na wystawie w Ujazdowskim filmowe obrazy dopełnią rzeźby, fotografie i obiekty.
 • Na rozpoczęty w 2017 roku cykl {Curating Institution} składają się dyskusje i wykłady kuratorów i dyrektorów ważnych instytucji sztuki współczesnej z całego świata. Refleksji poddawane są strategie i myśl teoretyczna, po jakie sięgają  instytucje pretendujące do miana krytycznych. Spotkania będą odbywać się przez cały rok 2018.
  • 10 maja rozpocznie się indywidualna wystawa Jakuba Juliana Ziółkowskiego Ian Moon.

 • W tym samym miesiącu rusza kolejna edycja {Ogrodu Miejskiego Jazdów}. Tym razem głównym tematem stanie się szeroko pojęta ekologia czy też ekohumanistyka. Ambicją projektu jest zwiększenie świadomości przemian klimatycznych i dbałości o  zasoby naturalne. Poprzez działania artystyczne w parku wokół Zamku Ujazdowskiego, {Ogród Miejski Jazdów} podejmie próbę kształtowania postaw etycznych wobec środowiska. Partnerem projektu będzie Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego.
 • W dziedzinie filmu zagadnienie nadawania podmiotowości zostanie podjęte w przeglądzie Kino postludzkie. Jak filmy eksperymentalne uczą (się) pokazywać zwierzęta.
  • Cykl zaplanowanych na 2018 rok rezydencji twórczych, dyskusji, warsztatów i seminariów pod wspólnym tytułem Urządzanie wspólnoty: Common Fix poświęcony będzie badaniom kolektywności we współczesnych praktykach artystycznych i kuratorskich. Podczas seminarium kuratorskiego Re-Directing: East, w Warszawie spotkają się autorzy najciekawszych oddolnych inicjatyw i organizatorzy działań artystycznych z całego świata. Tematem przewodnim tegorocznych warsztatów będzie Gościnność.
 • W 2018 roku Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski będzie nadal eksperymentować z różnymi sposobami prezentowania sztuki. Pierwszym tego rodzaju projektem będzie wystawa choreograficzna Uli Sickle Wolne gesty. Jej punktem wyjścia jest pytanie o to, jak ideologie wpisują się w nasze ciała i język. Sickle, kanadyjska artystka polskiego pochodzenia, tworzy filmy, instalacje i performanse, w których bada popkulturę jako zjawisko globalne. Wystawa będzie mieć charakter performatywny, łączący ekspozycję z działaniami na żywo. Wernisaż zaplanowany jest na 2 marca.
  • W kwietniu rozpocznie się jedna z dwóch dużych wystaw zbiorowych 2018 zatytułowana Inne tańce. Jest ona próbą opisania zwrotu w praktykach na styku sztuk wizualnych, teatru, performansu i choreografii w Polsce, który dokonał się w ciągu ostatnich dwóch dekad, i pokazania nowej fali artystów, dla których punktem odniesienia nie jest już Tadeusz Kantor, działania parateatralne Jerzego Grotowskiego czy klasyczna sztuka performansu. Czerpią oni zarówno z doświadczenia neoawangardy amerykańskiej, jak i muzyki alternatywnej, teorii performatywności, teatru postdramatycznego czy tańca post modern. W ten sposób tworzą nowy, własny rozdział polskiej historii sztuki współczesnej.
 • W marcu i czerwcu 2018 roku powróci PTV. Performans TV znany już publiczności eksperymentalny program w formie studia telewizyjnego, badający wpływ tego medium i jego języka na aktualne praktyki artystyczne. W kwietniu natomiast nastąpi długo oczekiwany finał projektu artystycznego kolektywu kuratorskiego The Book Lovers, Joanny Zielińskiej i Davida Maroto. Ukaże się, w tłumaczeniu na język angielski, powieść Alexa Cecchettiego Tamam Shud. Artysta pisał ją przez niemal dwa lata, w dużej mierze w Ujazdowskim, gdzie odbyła się jego wystawa i szereg performansów.
  • Na początku lata otwarta zostanie solowa wystawa Tori Wrånes. Będzie to indywidualny pokaz jednej z najciekawszych wokalistek i artystek wizualnych pracujących w Norwegii. W performansach wykorzystuje niezwykły potencjał swojego głosu oraz właściwości akustyczne przestrzeni, w której pracuje. Występując, bada możliwości fizyczne własnego ciała śpiewa ze zwieszoną głową w dół, szybuje na linie, zbliżając się i oddalając od mikrofonu. Wystawa prezentuje obiekty, instalacje wideo oraz instalacje dźwiękowe, które dopełnią występy na żywo.
 • Na czerwiec zaplanowany jest projekt Cezarego Tomaszewskiego, jednego z najciekawszych reżyserów, choreografów i performerów, który zmierzy się z utworem Stanisława Moniuszki Paria. W tej operze Moniuszko odchodzi od stylu narodowego; widać tu wyraźnie wpływy muzyki indyjskiej. Tomaszewski sięga po utwór z klasycznego repertuaru, aby poddać go całkowitej przeróbce. Inspiracji szuka w sztukach wizualnych i kulturze popularnej.
  • Podobnie jak w roku 2017 także w 2018 regularnie prowadzone będą działania edukacyjne. Wśród planowanych warsztatów zarówno jednorazowych, jak i cyklicznych nie zabraknie {Smykowizji}, {Sztuki z perspektywy} czy Chóru Sąsiedztwa uJazdów. Na przełom wiosny i lata planowana jest publikacja książkowa i cyfrowa Spacerownika po nieoczywistych obiektach sztuki. Performatywne opowiadanie o wystawach nowatorska metoda pracy z publicznością wprowadzona w 2017, będą rozwijane i udoskonalane. Wątek performatywny pojawia się także w Vanishing points, wiodącym programie rezydencji w latach 20162018.
 • Obszar tematyczny Diagnozy współczesności w 2018 rozpocznie się w lutym, w kinie w Ujazdowskim projektem {Reaserch-led filmmaking}. Głównym jego celem będzie przyjrzenie się wizualnym sposobom poznawania świata, ale także instytucjonalnym uwarunkowaniom, które służą rozwojowi takich dziedzin wiedzy i twórczości jak antropologia wizualna czy filmoznawcza eseistyka filmowa.
  • Także w lutym wystartuje zamkowy program dyskursywny. Podczas pierwszego cyklu spotkań pod hasłem Wymyślić przyszłość podejmowane będą kwestie badania i poszukiwania alternatywnych rozwiązań w obliczu kryzysów ekonomiczno-społecznych i klimatycznych. W kwietniu w kinie rozpocznie się kolejny przegląd Cinema in Crises/Kino kryzysów, na który złożą się głównie nowe filmy eksperymentalne pokazujące kryzys jako pozytywną, nieodzowną część każdej zmiany. Lato 2018 upłynie pod znakiem Wirtualnego kina. To projekt poświęcony przekształceniom przestrzeni odbioru filmu i zmianie doświadczenia widza z kolektywnego na skrajnie zindywidualizowane, wywołane przez filmy VR. Głównym tematem będzie ciało i przestrzeń. W 2018 roku odbędzie się badawcza część projektu, której efektem ma być stworzenie Wirtualnego kina w przestrzeniach Ujazdowskiego w roku 2019.
 • Jesienią odbędzie się polsko-litewska wystawa w ramach programu POLSKA 100. Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę stanowi okazję do refleksji nad kulturową sytuacją tych krajów w warunkach globalizacji. W związku z tym Šiuolaikinio meno centras z Wilna i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski organizują wspólny projekt, w którym  sztuka współczesna będzie potraktowana jako narzędzie namysłu nad kondycją społeczną, ekonomicznymi wyzwaniami, perspektywami rozwoju dla kultur lokalnych, na przykładzie litewskim i polskim. Wystawie towarzyszyć będą program dyskursywny i performatywny.
  • Obszar tematyczny Odmienne perspektywy sztuki globalnej rozpocznie w lutym program dyskursywny Perwersyjna dekolonizacja. To międzynarodowy projekt zainicjowany przez Academy of Arts of the World w Kolonii, którego celem jest przyjrzenie się dynamice radykalnych nacjonalistycznych i prawicowych zwrotów zarówno w Europie, jak w Azji czy w USA. Podobną tematykę podejmie inny cykl programu dyskursywnego, Globalne futuryzmy. Przyszłość jest tuż za progiem, przejawia się w gwałtownym rozwoju nowych technologii, urządzeń, aplikacji mobilnych oraz różnego typu rozwiązań softwarowych. Artyści coraz częściej podejmują tę problematykę, zarówno w praktyce artystycznej, jak i w działaniach społecznych.
 • W ramach cyklu {Project Room}Ujazdowskim będzie można obejrzeć kolejne wystawy artystów, dla których będą one solowym debiutem instytucjonalnym. {Project Room} wspiera twórców młodego pokolenia, nominowanych przez kuratorów sztuki, dyrektorów instytucji artystycznych i wykładowców akademii sztuk pięknych z całej Polski.
  • W 2018 roku zaplanowane są cztery numery Obiegu wydawanego przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski polsko-angielskiego magazynu internetowego. Kolejne numery tematyczne kwartalnika tworzą miejsce spotkań różnych formuł opowiadania o sztuce, łącząc krytykę, pogłębione teksty teoretyczne, eseje, obrazy i elementy czerpane z mediów społecznościowych.
Dziś w U–jazdowskim