projekt

Wspólne Archiwum Tęczy

Julita Wójcik

 • Rozpoczęła się internetowa akcja gromadzenia śladów prywatnych wspomnień związanych z obecnością w przestrzeni publicznej Tęczy Julity Wójcik. Zapraszamy do nadsyłania zdjęć w wersji elektronicznej, które po wydrukowaniu zostaną włączone do powstającego w przestrzeni wystawy Późna polskość. Formy narodowej tożsamości po 1989 roku Wspólnego archiwum Tęczy, które stanowi element kolektywnej pamięci działań i wydarzeń społecznych skupionych wokół Tęczy rozpiętej w przestrzeni publicznej. Nasza akcja to zaproszenie skierowane do wszystkich tych, którzy uczestniczyli w kształtowaniu znaczenia Tęczy. Powstałe archiwum, jako dar, wejdzie w skład publicznej kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.
 •  
 • Wzięcie udziału w akcji oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.
 •  
 • Chcesz, aby Twoje zdjęcie z Tęczą było częścią wystawy? Wyślij je na adres: promocja@u-jazdowski.pl lub umieść je w komentarzu pod postem na naszym fanpageu. Podzielenie się z nami swoim wspomnieniem i przesłanie go na powyższy adres Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski lub umieszczenie w komentarzu na fanpageu jest równoważne z nieodpłatnym udzieleniem niewyłącznej, zbywalnej, obejmującej prawo do udzielenia sublicencji, światowej licencji na korzystanie ze zdjęcia na następujących polach eksploatacji:
  • 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez sieć Internet oraz za pomocą portali społecznościowych;
  • 4) w razie wątpliwości co do zakresu pól eksploatacji, należy przyjąć, iż licencja dotyczy wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili przesłania zdjęcia lub umieszczenia go w komentarzu.
 •  
 • Przekazujący zdjęcie/wstawiający plik na Facebooka, jednocześnie wyraża zgodę na jego używanie przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski do jego celów statutowych lub na cele Wspólnego Archiwum Tęczy, które (po zakończeniu wystawy) znajdzie się w kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Oznacza to, że w praktyce zdjęcia mogą być reprodukowane w publikacjach zamku i stronach internetowych.