12/09/2017
warsztaty

{Klub Opowiadaczy}

Koniec historii i co było dalej. Sztuka suspensu w objęciach śmierci i zapomnienia

  • Jak opowiedzieć wystawę, czyli od obiektu wizualnego do performansu literackiego
  • Spotkanie 2: Koniec historii i co było dalej. Sztuka suspensu w objęciach śmierci i zapomnienia
  • Beata Frankowska, Stowarzyszenie Studnia O.
  •  

Co oznacza zwrot Tamam Shud? To tytuł wystawy, ale jednocześnie symboliczne i wieloznaczne określenie, tłumaczone dosłownie to koniec. Zaczerpnięty pierwotnie z rubajatów zbioru poetyckich czterowierszy perskiego astronoma, matematyka i filozofa Omara Chajjama. Jako zwrot wieloznaczny występował w różnych miejscach literatury i kultury, m.in. znalazł się w jednym z opowiadań Salmana Rushdiego Harun i morze opowieści. Tamam Shud jest tu bohaterem: Panem Końcem Wszystkich Opowieści, którego boją się wszyscy opowiadacze. Spotkanie będzie osnute wokół tego momentu, jakim jest koniec: szczególnie w opowieści oraz jego relacjach do drugiego ważnego momentu każdej opowieści i wszystkiego, z czym się stykamy na świecie: początku.

{Klub Opowiadaczy} to nowy cykl warsztatów i spotkań, adresowany do młodzieży i osób dorosłych (od 16 roku życia), prowadzony w nawiązaniu do programu performatywnego i wystaw performatywnych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Spotkania odbywać się będą we wtorki w godzinach 18:0020:00.

Spotkania i warsztaty prowadzić będą edukatorzy Ujazdowskiego, ale główną rolę będą grać w nich specjalnie zaproszeni artyści: edukatorzy, storytellerzy, przewodnicy po wystawach. Uczestnicy osobiście, poprzez obserwacje i ćwiczenia, będą poznawać, czym jest kreatywny storytelling.

Pierwsze trzy spotkania i wieńczący je storytellingowy jam session odbędą się w powiązaniu z projektem i wystawą Tamam Shud Alexa Cecchettiego i adresowane będą do tych odbiorców, którzy widzą swój potencjał zawodowy lub samych siebie w roli przewodników, oprowadzających po wystawach czy w zawodzie edukatora, nauczyciela, animatora. W ciągu trzech kolejnych wtorków grupa maksymalnie 1015 osób, w oparciu o techniki kreatywnego storytellingu, będzie tworzyć indywidualne i zbiorowe opowieści, historie i scenariusze oprowadzań, których punktem wyjścia będzie wystawa Tamam Shud i poszczególne, znajdujące się na niej, obiekty wizualne. W ostatni wtorek września, rozpoczynając tydzień finisażowy wystawy, uczestnicy stworzą storytellingowe jam session wielokrotne oprowadzanie, złożone z kilkunastu krótkich indywidualnych oprowadzań po wystawie metodą opowieści, dochodzenia od nitki do kłębka (lub odwrotną) i performansu literackiego.

Do tworzenia literackich opowieści i oprowadzań wykorzystane zostaną wspomagająco i uzupełniająco formy i działania muzyczne, taneczne i ruchowe, a także wybrane obiekty wizualne. Autorzy najbardziej atrakcyjnych i jednocześnie ujmujących sedno wystawy opowieści-performansów zostaną zaangażowani do współpracy jako przewodnicy po kolejnych wystawach oraz do dalszych działań, mających na celu rozwój programu storytellingowego Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.