przewodnik multimedialny

Spacerownik

Przewodnik po sztuce, która nie mieści się w pudełku   

Spacerownik prowadzi nas przez wybrane obiekty artystyczne, które znajdują się bądź niegdyś znajdowały  w najbliższym otoczeniu Zamku Ujazdowskiego.

Centrum Sztuki Współczesnej mieści się w Zamku Ujazdowskim już ponad 30 lat. W czasie tych trzech dekad w murach i poza murami instytucji zrealizowano szereg wystaw, działań i projektów artystycznych. Część z nich miała miejsce w przestrzeniach niewystawienniczych, często nieoczywistych. Pozostałości niektórych artystycznych interwencji nadal są widoczne w przestrzeni parku, inne pozostają ukryte we wnętrzach instytucji. Niektóre z nich wpisały się na stałe w zamkową przestrzeń. Są też takie, które pozostawiły jedynie ślady swojej obecności, jeszcze inne istnieją już tylko w pamięci osób związanych z Zamkiem często zniekształcone, niedookreślone, rozmyte.

W wyniku spotkań, warsztatów i kilkumiesięcznej pracy z archiwami powstał alternatywny przewodnik po obiektach zgromadzonych wokół Zamku Ujazdowskiego. W Spacerowniku próbujemy zrekonstruować artystyczne interwencje, przywrócić je, wpisać na nowo w pamięć miejsca.

Uznaliśmy, że przewodnik, jako ważny element budowania relacji z publicznością, powinien mieć charakter inkluzywny. Dlatego zaprosiliśmy do współpracy Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych. W wyniku naszej pracy Spacerownik dostępny jest dla publiczności w dwóch formach. Graficzna mapa do pobrania w punkcie informacyjnym lub w formie PDF  pomoże zlokalizować obiekty, a audioprzewodnik do pobrania na własny telefon posłuży poznaniu ich historii. Słuchając nagrań, można przemieszczać się po parku dwiema ścieżkami dźwiękowymi: śladem opisów i wspomnień lub audiodeskrypcją obiektów.

  •  
  • Tekst
    • Aleksandra Rajska
Działanie jest realizowane w ramach projektu Spacerownik. Spacer w wyobraźni, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Współpraca
Partnerzy medialni