edukacja

Spacerownik

Przewodnik po sztuce, która nie mieści się w pudełku   

  • Spacerownik prowadzi nas przez wybrane obiekty artystyczne, które znajdują się bądź niegdyś znajdowały  w najbliższym otoczeniu Zamku Ujazdowskiego. Centrum Sztuki Współczesnej mieści się w Zamku Ujazdowskim już ponad 30 lat. W czasie tych trzech dekad w murach i poza murami instytucji zrealizowano szereg wystaw, działań i projektów artystycznych. Część z nich miała miejsce w przestrzeniach niewystawienniczych, często nieoczywistych. Pozostałości niektórych artystycznych interwencji nadal są widoczne w przestrzeni parku, inne pozostają ukryte we wnętrzach instytucji. Niektóre z nich wpisały się na stałe w zamkową przestrzeń. Są też takie, które pozostawiły jedynie ślady swojej obecności, jeszcze inne istnieją już tylko w pamięci osób związanych z Zamkiem często zniekształcone, niedookreślone, rozmyte.
    • Spacerownik jest także próbą rekonstrukcji artystycznych interwencji, ich przywrócenia, wpisania na nowo w pamięć miejsca. W wyniku spotkań, warsztatów i kilkumiesięcznej pracy z archiwami powstał alternatywny przewodnik po obiektach zgromadzonych wokół Zamku Ujazdowskiego. Uznaliśmy, że przewodnik, jako ważny element budowania relacji z publicznością, powinien mieć charakter inkluzywny. Dlatego zaprosiliśmy do współpracy Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych. W wyniku naszej pracy Spacerownik dostępny jest dla publiczności w dwóch formach. Graficzna mapa do pobrania w punkcie informacyjnym lub w formie PDF pomaga zlokalizować obiekty, a audioprzewodnik do pobrania na własny telefon służy poznaniu ich historii. Słuchając nagrań, możemy przemieszczać się po parku dwiema ścieżkami dźwiękowymi: śladem opisów i wspomnień lub audiodeskrypcją obiektów.
  • Zapraszamy także na cykl oprowadzań. Szczegóły w zakładce Spacery towarzyszące.
    •  
  • Tekst
    • Aleksandra Rajska
Działanie jest realizowane w ramach projektu „Spacerownik. Spacer w wyobraźni”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury