13/12/2018
oprowadzanie

Oprowadzanie po wystawie Czekając na kolejne nadejście

z perspektywy Bogny Świątkowskiej dziennikarki, prezeski Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana

Sztuka z perspektywy... to cykl oprowadzań w ramach którego każdą wystawę prezentowaną w Ujazdowskim można obejrzeć wiele razy na różne sposoby za każdym razem z innej perspektywy: zarówno kuratora, artysty, jak i edukatora czy wolontariusza uczestniczącego w realizacji wystawy; z perspektywy architekta, dziennikarza, antropologa, językoznawcy i wielu innych. Perspektyw może być nieskończona ilość, a jedynym ograniczeniem jest czas trwania wystawy.