31/08/2017

Oprowadzanie po wystawie
Pokój i pół

z perspektywy Bogny Świątkowskiej dziennikarki, prezeski Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana

  • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza na oprowadzanie po wystawie Pokój i pół z perspektywy Bogny Świątkowskiej dziennikarki, prezeski Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana.
    • {Sztuka z perspektywy...} to cykl oprowadzań, w ramach którego każdą wystawę prezentowaną w Ujazdowskim można obejrzeć wiele razy na różne sposoby za każdym razem z innej perspektywy: artysty, kuratora, edukatora, wolontariusza pomagającego przy realizacji wystawy, z perspektywy architekta, dziennikarza, antropologa, językoznawcy... i wielu innych. Perspektyw może być nieskończona ilość, a jedynym ograniczeniem jest czas trwania wystawy.
  • Wstęp bezpłatny. Zbiórka w holu głównym.