12/02/2022
oprowadzanie

{Ze sztuką na Ty}

Viyaleta Khviatskovich oprowadza w języku rosyjskim po wystawie Kraj nad Wisłą

 • Центр современного искусства «Замок Уяздовский» приглашает на экскурсию на русском языке по выставке Ярослава Модзелевского «Страна на Висле». По выставке Вас проведет Виолетта Хвецкович.
  • Виолетта Хвецкович белорусская исследовательница первого поколения независимой Беларуси. На собственном опыте наблюдает и рассуждает об особенностях развития белорусского искусства как формы самоидентификации в пространстве формирования национальной идеи, а также пути поиска культурной и языковой свободы. Исследовательница анализирует искусство «белорусского протеста»: от нонконформизма 1980-х до арт-протеста, когда искусство было и есть одной из форм сопротивления для обретения независимости от культурного и социального влияния официальной власти. Феномен новой формы нонконформизма, который начинается не с публичных демонстраций и открытого противостояния, а, наоборот, с молчаливого поиска идентичности, через искусство, как выражение и способ демонстрации права на собственную национальную идентичность в XXI веке. Виолетта Хвецкович выпускница факультета музеологии и охраны историко-культурного наследия БГУ (Беларусь) и истории искусства KUL (Польша); в настоящее время аспирантка факультета истории искусств Католического университета Люблина
 • В связи с ограничениями и для безопасности посетителей, вход на мероприятие осуществляется по предварительной регистрации. Просим Вас отправить заявку по адресу электронной почты info@u-jazdowski.pl.
  • Подробная информация о посещении и действующих санитарных правилах доступна во вкладке «Посещай безопасно [Zwiedzaj bezpiecznie]».
  •  
 • Входной билет включен в стоимость билета на выставку по предварительной регистрации: info@u-jazdowski.pl
 • Место встречи в главном вестибюле.

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza na oprowadzanie w języku rosyjskim po wystawie Jarosława Modzelewskiego Kraj nad Wisłą. Po wystawie oprowadzi Viyaleta Khviatskovich. 
  • Viyaleta Khviatskovich to białoruska badaczka, która należy do pierwszej generacji niepodległej Białorusi. Na własnym doświadczeniu rozważa i obserwuje osobliwości rozwoju sztuki białoruskiej jako formy samoidentyfikacji w przestrzeni formowania idei narodowej, sposobu poszukiwania wolności kulturowej oraz językowej. Analizuję sztukę protestu po-białorusku: od nonkonformizmu lat 80. XX wieku do art protestów, kiedy sztuka była i jest jedną z form protestu do uzyskania niepodległości od kulturalno-społecznego wpływu oficjalnej władzy. Fenomen nowej formy nonkonformizmu, który zaczyna się nie od publicznych demonstracji i otwartej opozycji, ale odwrotnie, od cichego poszukiwania tożsamości, poprzez sztukę, jako wyraz i sposób demonstracji jako prawo na własną tożsamość narodową w XXI wieku. Viyaleta Khviatskovich to absolwentka muzealnictwa i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego na BPU (Białoruś) oraz historii sztuki na KUL (Polska); obecnie jest doktorantką na wydziale historii sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • W związku z ograniczeniami i w trosce o bezpieczeństwo widzów wstęp na wydarzenie obowiązują zapisy. Prosimy wysłać zgłoszenie na adres info@u-jazdowski.pl.  
  • Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania oraz aktualnych wytycznych sanitarnych dostępne są w zakładce Zwiedzaj bezpiecznie.]
 • Wstęp w cenie biletu na wystawę, po uprzednim zapisie: info@u-jazdowski.pl
 • Zbiórka w holu głównym.
12/02/2022
15:00
Wydarzenie powiązane z:
[З мистецтвом на ти]
{Ze sztuką na Ty}