18/06/2022
oprowadzanie

{Ze sztuką na Ty}

Viyaleta Khviatskovich oprowadza w języku białoruskim po wystawie Nie ocenzurowano. Polska sztuka niezależna lat 80.

 • Цэнтр сучаснага мастацтва «Уяздоўскі замак» запрашае Вас на экскурсію на беларускай мове па выставе «Не піддається цензурі. Польське незалежне мистецтво 1980-х років». Экскурсію па выставе правядзе Віялета Хвяцковіч.
  • Віялета Хвяцковіч - даследчыца з Беларусі, якая належыць да першага пакалення незалежнай Беларусі. На ўласным вопыце разважае і назірае асаблівасці развіцця беларускага мастацтва як формы самаідэнтыфікацыі ў прасторы фарміравання нацыянальнай ідэі, а таксама спосабу пошуку культурнай і моўнай свабоды. Таксама аналізуе мастацтва пратэсту па-беларуску: ад нонканфармізму 1980-х гг. да мастацтва пратэсту (protest art), калі мастацтва было і ёсць адной з формаў пратэсту за незалежнасць ад культурнага і грамадскага ўплыву афіцыйных уладаў. Феномен новай формы нонканфармізму, які пачынаецца не з публічных дэманстрацый і адкрытай апазіцыі, але насуперак маўклівым пошукам ідэнтычнасці, праз мастацтва, як выраз і спосаб дэманстрацыі асабістага права на валоданне нацыянальнай ідэнтычнасцю ў XXI стагоддзі.
 • Віялета Хвяцковіч мг. Музейнай справы і аховы гісторыка-культурнай спадчыны, БДУ, Беларусь; мг. Мастацтвазнаўства, KUL, Польшча; аспірантка 4 курса, Гісторыя мастацтваў, KUL, Польшча.
  • Калі ласка, просім Вас адбравіць заяўку на адрас info@u-jazdowski.pl.

 

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza na oprowadzanie w języku białoruskim po wystawie Nie ocenzurowano. Polska sztuka niezależna lat 80. Po wystawie oprowadzi Viyaleta Khviatskovich.
  • Viyaleta Khviatskovich to białoruska badaczka, która należy do pierwszej generacji niepodległej Białorusi. Na własnym doświadczeniu rozważa i obserwuje osobliwości rozwoju sztuki białoruskiej jako formy samoidentyfikacji w przestrzeni formowania idei narodowej, sposobu poszukiwania wolności kulturowej oraz językowej. Analizuję sztukę protestu po-białorusku: od nonkonformizmu lat 80. XX wieku do art protestów, kiedy sztuka była i jest jedną z form protestu do uzyskania niepodległości od kulturalno-społecznego wpływu oficjalnej władzy. Fenomen nowej formy nonkonformizmu, który zaczyna się nie od publicznych demonstracji i otwartej opozycji, ale odwrotnie, od cichego poszukiwania tożsamości, poprzez sztukę, jako wyraz i sposób demonstracji jako prawo na własną tożsamość narodową w XXI wieku. Viyaleta Khviatskovich to absolwentka muzealnictwa i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego na BPU (Białoruś) oraz historii sztuki na KUL (Polska); obecnie jest doktorantką na wydziale historii sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 • Zapisy pod adresem info@u-jazdowski.pl.
 • Wstęp w cenie biletu na wystawę, po uprzednim zapisie: info@u-jazdowski.pl
 • Zbiórka w holu głównym.
18/06/2022
15:00
Wydarzenie powiązane z:
[З мистецтвом на ти]
{Ze sztuką na Ty}