Przedszkola i szkoły

Kompleksowy program warsztatów, przygotowany przez Dział Edukacji Centrum Sztuki współczesnej Zamek Ujazdowski dla grup zorganizowanych z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w którym sztuka współczesna staje się podstawą do pracy nad rozwojem kreatywności, integracją, rozwojem empatii, wiedzy oraz zdolności poznawczych. Wielobarwne, poruszające aktualne problemy i zagadnienia prace i obiekty, tworzone przez artystów współczesnych stanowią inspirację do wspólnych działań kreatywnych, performatywnych, a także zabaw, które wzbogacają doświadczenie i rozwój dzieci, a również ich wiedzę z zakresu sztuki i aktualnych problemów. W 2017 roku ogłoszony zostanie również specjalny program z zakresu kreatywności dla nauczycieli, edukatorów i animatorów.