Przedszkola i szkoły

Kompleksowy program warsztatów, przygotowany przez dział edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski dla grup zorganizowanych z przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, w którym sztuka współczesna staje się podstawą do pracy nad integracją oraz rozwojem kreatywności, empatii, wiedzy i zdolności poznawczych. Poruszające aktualne problemy i zagadnienia prace i obiekty tworzone przez artystów współczesnych stanowią inspirację do wspólnych działań kreatywnych, performatywnych, a także zabaw, które wspierają rozwój dzieci i młodzieży, wzbogacają doświadczenie i wiedzę z zakresu sztuki i jej aktualnych problemów.