edukacja

{Laboratorium Edukacji Filmowej}

Program edukacyjny kina dla liceów

  • W programie znajdują się znaczące filmy współczesne i historyczne uznanych twórców, z różnych kontekstów kulturowych. Tym samym uczniowie będą mieli okazję przedyskutować zagadnienia istotne z perspektywy historii kina: wprowadzone zostaną takie pojęcia, jak francuska Nowa Fala czy Dogma, przywołamy między innymi twórczość Jima Jarmuscha, Agnès Vardy i Agnieszki Holland.
    • Zajęcia będą również okazją do dyskusji o kinie autorskim: jego historii (samego pojęcia też), relacji z kinem gatunków czy kinem dokumentalnym przywołanie twórczości Wernera Herzoga pozwoli zmierzyć się z zagadnieniem autorskiego dokumentu. Postawimy pytania o relację formy i treści: tradycyjnie, tak jak w poprzednich programach Laboratorium Edukacji Filmowej, przewidzieliśmy filmy formalnie złożone (np. Dogville Larsa von Triera, 2003), intertekstualne (Truposz Jima Jarmuscha, 1995), stanowiące wyzwanie interpretacyjne, wzbogacające wiedzę i umiejętności uczniów. Prowadzone przez naukowców i doktorantów z Uniwersytetu Warszawskiego zajęcia w formie prelekcji i dyskusji po filmach, uzupełnione notatkami z dodatkowymi materiałami dla nauczycieli, otwierają przestrzeń edukacyjną, w której ważne jest zarówno przekazywanie wiedzy, jak i twórcza dyskusja i inspiracja do samodzielnego myślenia.
  • Program konsekwentnie skupia się na dziełach istotnych, ale niekoniecznie podręcznikowych i zwyczajowo obecnych w edukacji szkolnej. Również podejmowana tematyka: outsiderzy ludzie samodzielnie decydujący się na życie poza głównym nurtem społecznym bądź skazani na taki los wydaje się jednocześnie bardzo ważna i, ze względu na kłopoty, jakie sprawia, pomijana. Problem outsiderów jest wieloaspektowy, bowiem pozwala na podjęcie refleksji o społeczeństwie i jego wartościach, o najważniejszych instytucjach (rodzina, szkoła) i o tak istotnych, porządkujących strukturę społeczną kategoriach, jak płeć i rasa, wiek, klasa społeczna, zdrowie i choroba. W dyskusji o problemach poruszanych w ich filmach spróbujemy między innymi sprawdzać, jakie role przypisywane są kobietom, a jakie mężczyznom, jakie ludziom młodym, a jakie starym, oraz kto i na jakie sposoby wymyka się usankcjonowanemu porządkowi. Umożliwi to także dyskusję o zjawisku buntu i jego znaczeniu dla kultury oraz o zachodzących przemianach zasad i obyczajów.
    • Uczestniczący w zajęciach uczniowie poznają spory wycinek historii kina i zetkną się z twórczością znaczących reżyserów. Nauczą się formułowania własnych, umotywowanych, uwzględniających specyfikę kinowej formy opinii na temat filmów, analizowanych zarówno w odniesieniu do doświadczeń oglądającego, jak i do historyczno-kulturowego kontekstu ich powstania. Nabiorą także doświadczenia w dyskusji z wykorzystaniem filmowych przykładów i ważnych dla młodych ludzi tematów, takich jak niedopasowanie, bunt i konieczność negocjacji prawa do własnej odmienności a czasem walki o nią.
    •  
  • Autorka: dr Matylda Szewczyk
Zrealizowano przy wsparciu PISF
Program uzyskał certyfikat Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego w roku szkolnym 2018/2019