edukacja

Warsztaty dla nauczycieli

Interpretacja sztuki sztuka interpretacji na egzaminie maturalnym

 • 20/09/2022 (wtorek)
  • 17:00—18:30
   • Czym jest sztuka współczesna? Współczesne dzieła sztuki jako wyzwanie edukacyjne.
 •  
 • 11/10/2022 (wtorek)
  • 17:00—18:30
   • Język sztuki współczesnej. Jak go czytać i rozumieć?
 •  
 • 25/10/2022 (wtorek)
  • 17:00—18:30
   • Jak kształcić u uczniów krytyczny odbiór sztuki współczesnej?
    •  
 • 08/11/2022 (wtorek)
  • 17:00—18:30
   • Jak przygotować uczniów do rozwiązywania zadań ikonicznych na teście historycznoliterackim?
 •  
 • 22/11/2022 (wtorek)
  • 17:00—18:30
   • Jak przygotować uczniów do tworzenia dłuższej wypowiedzi ustnej z wykorzystaniem tekstu ikonicznego?
 •  
 • 13/12/2022 (wtorek)
  • 17:00—18:30
   • Jak wykorzystać konteksty artystyczne na maturze pisemnej z języka polskiego? (poziom podstawowy)
 •  
 • 10/01/2023 (wtorek)
  • 17:00—18:30
   • Jak wykorzystać konteksty artystyczne na maturze pisemnej z języka polskiego? (poziom rozszerzony)
 •  
 • 17/01/2023 (wtorek)
  • 17:00—18:30
   • Sztuka patrzenia. Jak wykorzystywać konteksty sztuki współczesnej na lekcjach poświęconych poezji?
 •  
 • 07/02/2023 (wtorek)
  • 17:00—18:30
   • Korespondencja sztuki. Związki literatury ze sztuką współczesną.
 • Czas trwania
  • wrzesień 2022—luty 2023
  •  
 • Koszt kursu
  • bezpłatny
  • (finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
  •  
 • Zapisy
 • Liczba miejsc ograniczona.
Przedszkola i szkoły
Program edukacyjny Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski finansowany ze środków