Główna/-y Księgowa /-y

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jest narodową instytucją kultury, miejscem tworzenia i prezentacji sztuki współczesnej we wszystkich jej przejawach. Na program składają się wystawy, warsztaty edukacyjne, performans, koncerty muzyczne, projekcje filmowe, a także wykłady i seminaria. Prowadzona jest również działalność wydawnicza. W CSW Zamek Ujazdowski działa też kino i program rezydencji artystycznych.

 

 

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Główna/-y Księgowa /-y

Miejsce pracy: Warszawa

 

Do Twoich zadań będzie należało:

Prowadzenie oraz nadzór nad gospodarką finansową CSW zgodnie z przepisami prawa, w oparciu o obowiązujące ustawy, w szczególności dotyczące  finansów publicznych;

Kontrola prawidłowości, rzetelności, celowości i legalności wykorzystywania środków publicznych;

Sporządzanie planów finansowych i nadzór nad ich realizacją;

Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie  z obowiązującymi przepisami i terminami;

Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dbałość o zachowanie płynności finansowej i bezpieczeństwa finansowego;

Nadzór nad poprawnością rozliczeń podatkowych;

Zapewnienie prawidłowej działalności finansowo-księgowej, rozliczeń majątkowych oraz wycen majątku zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kultury;

Opracowywanie oraz aktualizacja wewnętrznych przepisów dotyczących rachunkowości, w tym polityki rachunkowości, procedury obiegu dokumentów finansowo - księgowych, instrukcji kasowej, przeprowadzania inwentaryzacji itp;

Zapewnienie prawidłowości rozliczeń, w tym m.in. w zakresie dotacji podmiotowej oraz dotacji celowych, podatków i ubezpieczeń społecznych;

Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych;

Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m.in. GUS, banki, audytorzy, biegli rewidenci);

Wykonywanie pozostałych obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013 poz.885).

 

Oczekujemy od Ciebie:

Kilkuletnie doświadczenie jako Główna/-y Księgowa/-y lub jej/ jego zastępcy;

Wykształcenie wyższe (kierunek: finanse, rachunkowość);

Znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustaw podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych;

Doświadczenie w zarządzaniu zespołem;

Dobra znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania instytucji kultury;

Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

Biegła znajomość pakietu MS Office oraz programu Symfonia;

Mile widziana znajomość rozliczania dotacji UE;

Umiejętność analitycznego myślenia;

Duża samodzielność w działaniu;

Umiejętność sprawnej organizacji pracy, dokładność, sumienność.

 

Oferujemy Ci:

Stałą, interesującą i różnorodną pracę dającą możliwość współtworzenia ważnej instytucji kultury w ramach umowy o pracę;

Wynogradzenie w wysokości 12000-15000 zł brutto.

 

Zgłoszenia (list aplikacyjny, cv) prosimy wysyłać na adres: rekrutacje@u-jazdowski.pl do dnia 05/03/2024 r.

Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

 

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2, przez okres 24 miesięcy, w celach rekrutacji na stanowisko GŁÓWNA/-Y KSIĘGOWA/-y oraz w ramach innych procesów rekrutacyjnych*, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o moim prawie do dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także że podanie tych danych jest dobrowolne.

 

*Jeśli nie wyraża Pan(i) zgody na przetwarzanie danych w ramach innych procesów rekrutacyjnych, proszę skreślić

 

Administratorem danych podanych w dokumentach aplikacyjnych jest Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski z siedzibą: ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa. Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 29 oraz 32 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji. W przypadku wyrażenia stosownej zgody dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uwzględnienia kandydata w procesie rekrutacyjnym."

 

Jednocześnie zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.