Kierownik Działu Zbiorów

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jest narodową instytucją kultury. Od trzydziestu lat prowadzi szeroką działalność, polegającą, między innymi, na organizowaniu wystaw i wydarzeń performatywnych, działań edukacyjnych, spotkań i dyskusji oraz rezydencji artystycznych; działa tu kino i mediateka. Ujazdowski jest też wydawcą książek o sztuce i artystach, przewodników i katalogów wystaw, a także magazynu internetowego Obieg.

 •  
Kierownik Działu Zbiorów
Miejsce pracy: Warszawa
 •  
Zadania
 • Zarządzanie zbiorami CSW, w tym w szczególności :
  • zapewnienie właściwej organizacji wewnętrznej magazynów zbiorów
  • prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla własności i depozytów oraz ewidencji zbiorów niezinwentaryzowanych
  • nabywanie i przyjmowanie dzieł do zbiorów
  • udział w skontrum zbiorów
  • obsługa wypożyczeń dzieł z Kolekcji CSW na zewnątrz
 • nadzór nad funkcjonowaniem Biblioteki CSW
 • koordynowanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie wymiany i rozwoju Biblioteki
 •   kierowanie pracą działu i zarządzanie jego pracownikami
 •   tworzenie rocznych planów rzeczowych i finansowych działu
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk humanistycznych lub nauk społecznych,
 • min. 3 lata doświadczenia w pracy na kierowniczym stanowisku o podobnym charakterze,
 • znajomość tematyki związanej z profilem Muzeum,
 • znajomość regulacji prawnych związanych z działalnością muzeów w tym m.in. aktualnych przepisów dotyczących ewidencjonowania, przechowywania, przenoszenia i konserwacji zbiorów w muzeach polskich
 • umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań Działu
 • dobra znajomość programów do ewidencji zbiorów oraz zagadnień związanych z digitalizacją
 • doświadczenie (min.3 lata) w zakresie:
  • organizacji procesu pozyskiwania zbiorów w Polsce i zagranicą
  • ewidencjonowania i udostępniania zbiorów
  • przygotowywania publikacji dotyczących zbiorów
 • umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy zespołu
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie, odpowiedzialność i terminowość
 • etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
 •  
 • Mile widziane
 • uprawnienia konserwatorskie

 •  
 • Oferujemy
 • pracę w Zamku Ujazdowskim, historycznym obiekcie położonym na Trakcie Królewskim, w centrum Warszawy
 • pracę w różnorodnym, dynamicznym zespole przy interesujących, artystycznych, edukacyjnych i partycypacyjnych projektach;
 • możliwość stałego kontaktu ze współczesnymi artystami, twórcami i z ekspertami z branży artystycznej i twórczej z kraju i z zagranicy
 • możliwość realizacji własnych pomysłów i projektów edukacyjno-artystycznych
 • bezpłatny wstęp na wystawy i do kina

Zgłoszenia w postaci CV i listu prosimy wysyłać na adres: rekrutacje@u-jazdowski.pl do dnia 31/01/2023 r.
Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli: Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2 przetwarzało w celach rekrutacji moje dane osobowe, podanezłożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na stanowisko Kierownika Działu Zbiorów (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również , że podanie tych danych było dobrowolne.

 

 • Informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.