Koordynator/-ka projektu Laboratorium Edukacji Filmowej

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jest narodową instytucją kultury, miejscem tworzenia i prezentacji sztuki współczesnej we wszystkich jej przejawach. Na program składają się wystawy, warsztaty edukacyjne, performans, koncerty muzyczne, projekcje filmowe, a także wykłady i seminaria. Prowadzona jest również działalność wydawnicza. W Ujazdowskim działa też kino i międzynarodowy program rezydencji artystycznych..
 • Aby zapewnić sprawną i profesjonalną produkcję naszych wydarzeń artystycznych, w tym realizację programu kina, poszukujemy od 1 kwietnia 2020 r. lub w terminie ustalonym indywidualnie
 • Koordynatora/Koordynatorki projektu Laboratorium Edukacji Filmowej
 • (umowa zlecenie)
 •  
 • Kino w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, to unikalne kino, w którym stale można zobaczyć filmy eksperymentalne, filmy tworzone przez artystów, jak i starannie wybrany program z dostępnych w dystrybucji filmów studyjnych i gatunkowych. Od ponad 15 lat prowadzimy program Laboratorium Edukacji Filmowej unikalną ofertę edukacyjną dla liceów
 • Zadania
  • koordynacja pokazów edukacyjnych
  •   zdobywanie licencji na pokazy oraz nadzór nad obiegiem kopii filmowych
  •   sporządzanie kosztorysu, pozyskiwanie środków na projekt (we współpracy z działem fundraisingu)
  •   utrzymywanie kontaktu ze szkołami i nauczycielami i edukatorami, pozyskiwanie nowych partnerów
  • ścisła współpraca z kuratorami i innymi pracownikami Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaangażowanymi w realizację projektu
 •  
 • Wymagania od kandydatów
  • wykształcenie co najmniej średnie
  • doświadczenie w pracy organizacyjnej (czyli produkcja projektów od momentu planowania, poprzez realizację zadań aż do etapu rozliczenia)
  • mile widziane doświadczenie w edukacji, szczególnie edukacji filmowej
  •   dużym atutem będzie zorientowanie w programach nauczania przedmiotów humanistycznych w szkołach średnich, rozumienie potrzeb uczniów i nauczycielu w zakresie edukacji filmowej
  • doskonała znajomość pakietu MS Office (Excel, Word).
  •   poszukujemy osoby, która świetnie radzi sobie w pracy zespołowej i posiada bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacji i negocjacji, potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy, organizować swoją pracę.
 • Warunki pracy
  • oferujemy interesującą i różnorodną pracę przy projekcie dającą możliwość współtworzenia ważnej instytucji kultury w ramach umowy zlecenia w wymiarze ok. 20 godzin tygodniowo.
 • Zgłoszenia (CV, list motywacyjny, referencje) z oświadczeniem o treści:
 • Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2 przetwarzało w celach rekrutacji moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na stanowisko Koordynator/Koordynatorka projektu Laboratorium Edukacji Filmowej (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również , że podanie tych danych było dobrowolne.
 • należy przesyłać na adres: edukino@u-jazdowski.pl
 • W tytule wiadomości prosimy wpisać: Koordynator/Koordynatorka LEF
 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zastrzega prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.