Koordynator/Koordynatorka projektów artystycznych

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jest narodową instytucją kultury, miejscem tworzenia i prezentacji sztuki współczesnej we wszystkich jej przejawach. Na program składają się wystawy, warsztaty edukacyjne, performans, koncerty muzyczne, projekcje filmowe, a także wykłady i seminaria. Prowadzona jest również działalność wydawnicza.Ujazdowskim działa też kino i międzynarodowy program rezydencji artystycznych.
 • Aby zapewnić sprawną i profesjonalną produkcję naszych wydarzeń artystycznych, w tym realizację programu kina, poszukujemy kandydata na stanowisko:
 •  
 • Koordynatora/Koordynatorki projektów artystycznych
 •  
 • Kino w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski to unikalne kino, w którym stale można zobaczyć filmy eksperymentalne, filmy tworzone przez artystów, jak i starannie wybrany program z dostępnych w dystrybucji filmów studyjnych i gatunkowych.
 • Specjalista koordynuje realizację programu filmowego oraz pracę kina, a także wspomaga realizację wystaw oraz działań performatywnych organizowanych przez Ujazdowski od momentu ich planowania, poprzez produkcję, aż do rozliczenia i ewaluacji.
 •  
 • Zadania
  • realizacja programu kina w ścisłej współpracy z jego kuratorem, w szczególności przez utrzymywanie kontaktu z dystrybutorami
  • zdobywanie licencji na pokazy oraz nadzór nad obiegiem kopii filmowych
  • nadzór nad bieżącą działalnością kina
  • koordynacja specjalnych wydarzeń w kinie, w szczególności:
   • sporządzanie i przestrzeganie harmonogramów realizacji projektów
   • sporządzanie kosztorysów, bieżąca kontrola finansowa, rozliczanie projektów i nadzorowanie realizacji wypłat określonych w umowach z kontrahentami (w porozumieniu z działem finansowo-księgowym)
   • negocjowanie i przygotowywanie umów
   • utrzymywanie kontaktu z artystami, realizatorami, producentami, technikami, wykonawcami i innymi partnerami zewnętrznymi biorącymi udział w przedsięwzięciach Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
   • stosowanie się do wymagań prawa zamówień publicznych (w porozumieniu ze specjalistą ds. zamówień publicznych)
   • ścisła współpraca z kuratorami i innymi pracownikami Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaangażowanymi w realizację projektu
  •  
 • Wymagania
  • wykształcenie co najmniej średnie
  • doświadczenie w pracy organizacyjnej (czyli produkcja projektów od momentu planowania, poprzez realizację zadań, aż do etapu rozliczenia)
  • mile widziane doświadczenie w pracy w dziedzinie animacji kultury, szczególnie przy organizacji wydarzeń filmowych i w pracy w kinie
  • dużym atutem będzie znajomość specyfiki pracy w instytucji kulturalnej
  • język angielski na poziomie komunikatywnym (swobodna komunikacja werbalna, sprawne pisanie e-maili, rozumienie tekstów pisanych na poziomie wysokim)
  • doskonała znajomość pakietu MS Office (Excel, Word)
  • poszukujemy osoby, która świetnie radzi sobie w pracy zespołowej i posiada bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacji i negocjacji, potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy, organizować swoją pracę i dobrze radzi sobie w sytuacjach stresowych
 •  
 • Oferujemy
  • interesującą i różnorodną pracę w ramach pełnego etatu dającą możliwość współtworzenia ważnej instytucji kultury
  • możliwość bezpłatnego udziału we wszystkich wydarzeniach artystycznych w instytucji oraz zniżek pracowniczych
  • własne stanowisko pracy biurko, komputer, telefon
  • pracę w Zamku Ujazdowskim, pięknym obiekcie położonym na Trakcie Królewskim, w centrum Warszawy
  •  
 • Zgłoszenia zawierające
  • CV format pdf
  • list motywacyjny
 • należy przesyłać do dnia 12/07/2019 na adres: rekrutacje@u-jazdowski.pl
 • W tytule wiadomości prosimy wpisać: Koordynator projektów artystycznych
 •  
 • Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
  • Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2 przetwarzało w celach rekrutacji moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na stanowisko Koordynator projektów artystycznych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
 • Jednocześnie zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.