Specjalista/Specjalistka ds. koordynacji projektów artystycznych

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jest narodową instytucją kultury, miejscem tworzenia i prezentacji sztuki współczesnej we wszystkich jej przejawach. Na program składają się wystawy, warsztaty edukacyjne, performans, koncerty muzyczne, projekcje filmowe, a także wykłady i seminaria. Prowadzona jest również działalność wydawnicza.Ujazdowskim działa też kino i międzynarodowy program rezydencji artystycznych.
 •  
 • Aby zapewnić sprawną i profesjonalną produkcję naszych wydarzeń artystycznych, poszukujemy kandydata na stanowisko:
 •  
 • Specjalista / Specjalistka ds. koordynacji projektów artystycznych
 • (umowa o pracę, miejsce pracy: Warszawa)
 •  
 • Zadania
  • Specjalist(k)a koordynuje realizację wystaw, działań performatywnych oraz wydarzeń im towarzyszących, organizowanych przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski od momentu ich planowania, poprzez produkcję, aż do rozliczenia i ewaluacji.

  • Do jego/jej obowiązków należy między innymi:

   • • sporządzanie i przestrzeganie harmonogramów realizacji projektów;
   • • sporządzanie kosztorysów, bieżąca kontrola finansowa, rozliczanie projektów i nadzorowanie realizacji wypłat określonych w umowach z kontrahentami (w porozumieniu z działem księgowości);
   • • negocjowanie i przygotowywanie umów;
   • • utrzymywanie kontaktu z artystami, realizatorami, producentami, technikami, wykonawcami i innymi partnerami zewnętrznymi biorącymi udział w przedsięwzięciach Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski;
   • • stosowanie się do wymagań prawa zamówień publicznych (w porozumieniu ze specjalistą ds. zamówień publicznych);
   • • ścisła współpraca z kuratorami i innymi pracownikami Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaangażowanymi w realizację projektu.
  •  
 • Wymagania
  • • wykształcenie co najmniej średnie;
  • • doświadczenie w koordynacji projektów (produkcja projektów od momentu planowania, poprzez realizację zadań, aż do etapu rozliczenia) dużym atutem będzie znajomość  specyfiki pracy w instytucji kulturalnej oraz doświadczenie w koordynacji projektów zagranicznych;
  • • bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacji i negocjacji;
  • • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
  • • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie poziom min. B2 (warunek konieczny);
  • • bardzo dobra organizacja pracy (wielozadaniowość i presja czasu);
  • • umiejętność pracy zespołowej.
 •  
 • Oferujemy
  • pracę w ważnej publicznej instytucji kultury;
  • rozwój zawodowy i pracę przy dużych krajowych oraz międzynarodowych projektach artystycznych;
  • własne stanowisko pracy biurko, komputer, telefon;
  • pracę w Zamku Ujazdowskim, pięknym obiekcie położonym na Trakcie Królewskim, w centrum Warszawy.
  •  
 • Zgłoszenia zawierające
  • CV format pdf
  • list motywacyjny
 • należy przesyłać do dnia 17/09/2021 na adres: rekrutacje@u-jazdowski.pl
 • W tytule wiadomości prosimy wpisać: Specjalista ds. koordynacji projektów artystycznych.
 •  
 • Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
  • Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2 przetwarzało w celach rekrutacji moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na stanowisko Specjalista ds. koordynacji projektów artystycznych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
 • Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.