Kurator/Kuratorka w Dziale Rezydencji Artystycznych

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jest narodową instytucją kultury, miejscem tworzenia i prezentacji sztuki współczesnej we wszystkich jej przejawach. Na program składają się wystawy, warsztaty edukacyjne, performans, koncerty muzyczne, projekcje filmowe, a także wykłady i seminaria. Prowadzona jest również działalność wydawnicza.Ujazdowskim działa też kino i międzynarodowy program rezydencji artystycznych.
 •  
 • Aby zapewnić sprawną i profesjonalną produkcję naszych wydarzeń artystycznych, poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:
 •  
 • Kurator/Kuratorka w Dziale Rezydencji Artystycznych
  • (umowa o pracę ½ etatu, miejsce pracy Warszawa)
  •  
 • Ujazdowski realizuje kuratorski program rezydencyjny budowany w oparciu o potrzeby twórczyń i twórców oraz uważność na zmiany zachodzące we współczesnym świecie. Poprzez rezydencje wytwarzamy środowisko, w którym nie mniej istotne niż wymiar publiczny pracy są spotkania, relacje i proces. Traktujemy rezydencję jako medium i narzędzie pracy artystycznej i kuratorskiej, które umożliwia realizowanie działań eksperymentalnych opartych na badaniu i pogłębionej relacji z miejscem, ludźmi, instytucją oraz środowiskiem. Goszczeni przez nas rezydenci i rezydentki pracują w dialogu z członkami i członkiniami merytorycznego zespołu Ujazdowski oraz zaproszonymi specjalistami i specjalistkami.
 •  
 • Zadania
  • aktywny udział w selekcji rezydentów
  • tworzenie harmonogramów i scenariuszy rezydencji
  • prowadzenie procesu rezydencji zgodnie z harmonogramem i metodologią pracy Działu Rezydencji
  • wprowadzenie rezydenta w lokalne środowisko artystyczne (m.in. umawianie spotkań, zapraszanie gościnnie na wydarzenia rezydenta) oraz pomoc w researchu materiałowym i merytorycznym
  • pisanie tekstów, biogramów i koncepcji projektów
  • ustalanie kosztorysów i monitorowanie budżetu projektów rezydencyjnych
  • przygotowywanie raportów merytorycznych i uczestniczenie w ewaluacji prowadzonych przez siebie rezydencji
  • udział w spotkaniach organizacyjnych, merytorycznych i promocyjnych dot. rezydencji oraz uczestniczenie w wydarzeniach wspólnych Działu Rezydencji,
  • współtworzenie koncepcji promocji rezydencji prowadzonych merytorycznie przez siebie
  •  
 • Wymagania
  • minimum dwuletnie doświadczenie w organizowaniu projektów artystycznych
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie - poziom min. C1 (warunek konieczny)
  • biegłość w pisaniu poprawnych językowo tekstów
  • inicjatywa i umiejętność pracy nad kilkoma projektami jednocześnie, poczucie odpowiedzialności
  • umiejętność pracy w zespole oraz otwartość na współpracę kuratorską
  • atutem będzie znajomość specyfiki pracy przy projektach z zakresu kultury współczesnej
  • wyższe wykształcenie
  • mile widziane doświadczenie w dziedzinie rezydencji artystycznych w Polsce lub zagranicą
  •  
 • Oferujemy
  • bardzo ciekawą pracę z międzynarodowymi artystami
  • pracę w dynamicznym i doświadczonym zespole rezydencji, dbającym o doskonałą atmosferę pracy
  • rozwój zawodowy i pracę przy krajowych oraz międzynarodowych projektach artystycznych
  • możliwość bezpłatnego udziału we wszystkich wydarzeniach artystycznych w instytucji oraz zniżek pracowniczych
  • własne stanowisko pracy biurko, komputer, telefon
  • pracę w Zamku Ujazdowskim, pięknym obiekcie położonym na Trakcie Królewskim, w centrum Warszawy
  •  
 • Zgłoszenia zawierające:
  • CV format pdf
  • list motywacyjny
 • należy przesyłać do dnia 2 sierpnia 2019 r. na adres: rekrutacje@u-jazdowski.pl
 •  
 • W tytule wiadomości prosimy wpisać: Kurator/ Kuratorka
 •  
 • Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
  • Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2 przetwarzało w celach rekrutacji moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na stanowisko Kurator/ Kuratorka w dziale rezydencji artystycznych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również , że podanie tych danych było dobrowolne.
 • Jednocześnie zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.