Operator systemu CCTV

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jest narodową instytucją kultury. Od trzydziestu lat prowadzi szeroką działalność, polegającą, między innymi, na organizowaniu wystaw i wydarzeń performatywnych, działań edukacyjnych, spotkań i dyskusji oraz rezydencji artystycznych; działa tu kino i mediateka. Ujazdowski jest też wydawcą książek o sztuce i artystach, przewodników i katalogów wystaw, a także magazynu internetowego Obieg.

Aktualnie poszukujemy kandydatki/ kandydatów na stanowisko:

Operator systemu CCTV

Miejsce pracy: Warszawa

Do Twoich zadań będzie należało:

  1. Monitorowanie Systemu VMS:

        Ciągłe monitorowanie systemu kamer przemysłowych,

Reagowanie na alarmy, ostrzeżenia z systemu lub sytuacje nietypowe.

  1. Obserwacja Wydarzeń:

Uważne obserwowanie monitorowanych obszarów w celu wykrywania nieprawidłowości, incydentów lub potencjalnych zagrożeń.

Identyfikacja podejrzanych zachowań lub osób.

  1. Reakcja na Incydenty:

W przypadku wykrycia sytuacji awaryjnych lub niebezpiecznych, podejmowanie odpowiednich działań, takich jak wydanie komunikatu audio w systemie VMS, powiadomienie ochrony fizycznej w obiekcie, patrolującej wystawy.

Współpraca z odpowiednimi służbami lub personelem w sytuacjach kryzysowych

Oczekujemy od Ciebie:

  1. Podstawowej wiedzy na temat budowy systemów CCTV
  2. Biegłej obsługi komputera, znajomości systemu Windows
  3. Biegłej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie
  4. sumienności

Oferujemy Ci:

Stałą, interesującą i różnorodną pracę dającą możliwość współtworzenia ważnej instytucji kultury w ramach umowy o pracę. Indywidualne szkolenie z obsługi systemu CCTV, oraz asystę przy obsłudze systemu w trakcie pracy.

Zgłoszenia (list aplikacyjny, cv) prosimy wysyłać do dnia 28.08.2023r. na adres: rekrutacje@u-jazdowski.pl

Prosimy o dopisanie w aplikacji poniższej klauzuli:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2, przez okres 24 miesięcy, w celach rekrutacji na stanowisko Operator systemu CCTVoraz w ramach innych procesów rekrutacyjnych*, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o moim prawie do dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także że podanie tych danych jest dobrowolne.

 

*Jeśli nie wyraża Pan(i) zgody na przetwarzanie danych w ramach innych procesów rekrutacyjnych, proszę skreślić

 

Administratorem danych podanych w dokumentach aplikacyjnych jest Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski z siedzibą: ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa. Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 29 oraz 32 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji. W przypadku wyrażenia stosownej zgody dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uwzględnienia kandydata w procesie rekrutacyjnym."

 

Jednocześnie zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.