Portier/ka

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jest narodową instytucją kultury, miejscem tworzenia i prezentacji sztuki współczesnej we wszystkich jej przejawach. Na program składają się wystawy, warsztaty edukacyjne, performans, koncerty muzyczne, projekcje filmowe, a także wykłady i seminaria. Prowadzona jest również działalność wydawnicza.Ujazdowskim działa też kino i program rezydencji artystycznych.
 •  
 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko
  • Portier/ka
   • Miejsce pracy: Warszawa
 •  
 • Zadania
  • obsługa centrali telefonicznej i kamer
  • obsługa centrali systemu alarmu przeciwpożarowego
  • ewidencja ruchu osobowego oraz wydawanie kluczy od pomieszczeń
  • odbieranie kluczy po godzinach pracy oraz sprawdzenie zwrotów zgodnie z wpisem do ksiąg
  • zamykanie drzwi do Galerii po zakończeniu pracy Galerii
 •  
 • Wymagania
  • biegła obsługa telefonów w tym telefonów komórkowych
  • umiejętność obsługi komputera
  • sumienność i obowiązkowość
 •  
 • Oferujemy
  • Pracę na ½ etatu w trybie dyżurów 12h lub 24h w ramach umowy o pracę. Wybrana osoba przejdzie 2 tygodniowe szkolenie (po 6h dziennie)
  •  
 • Zgłoszenia (list aplikacyjny, CV) prosimy wysyłać na adres: rekrutacje@u-jazdowski.pl
 •  
 • Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
  • Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2 przetwarzało w celach rekrutacji moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na stanowisko portiera (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również , że podanie tych danych było dobrowolne.
 • Informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.