Specjalista/-ka ds. Edukacji

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jest narodową instytucją kultury. Od trzydziestu lat prowadzi szeroką działalność, polegającą, między innymi, na organizowaniu wystaw i wydarzeń performatywnych, działań edukacyjnych, spotkań i dyskusji oraz rezydencji artystycznych; działa tu kino i mediateka. Ujazdowski jest też wydawcą książek o sztuce i artystach, przewodników i katalogów wystaw, a także magazynu internetowego Obieg. 
 •  
 • Specjalisty/Specjalistki ds. edukacji 
 • Miejsce pracy: Warszawa 
 •  
 • Zadania 
  • tworzenie i realizacja długofalowych projektów i pojedynczych działań edukacyjnych, łączących elementy edukacyjne, artystyczne i naukowe; 
  • prowadzenie warsztatów i działań edukacyjnych, spotkań, oprowadzań i innych form, nakierowanych na rozwój publiczności, adresowanych do dzieci i młodzieży, grup rodzinnych, grup osób z niepełnosprawnością, grup zorganizowanych z przedszkoli i szkół, osób dorosłych: w języku polskim i angielskim; 
  • osobista koordynacja pojedynczych działań (warsztaty, spotkania) oraz dużych wydarzeń edukacyjnych 
  • wsparcie kierownika zespołu w koordynacji organizacyjnej działań i wydarzeń 
  • kontakt z artystami profesjonalistami z branży edukacji i kultury 
 •  
 • Od kandydatów oczekujemy: 
  • znajomości zagadnień z zakresu historii sztuki i sztuki współczesnej lub kulturoznawstwa i umiejętności przełożenia tej znajomości na praktykę nowoczesnych działań edukacyjnych; 
  • wyższego wykształcenia (preferowane kierunki: sztuki wizualne, historia sztuki, pedagogika, kulturoznawstwo)
  • co najmniej 2-letnie doświadczenia w tworzeniu projektów i działań edukacyjnych oraz w pracy metodą projektową; 
  • doświadczenia w osobistym tworzeniu scenariuszy działań edukacyjnych, warsztatów dla grup oraz osobistym ich prowadzeniu (udokumentowane min. 30 przeprowadzonych osobiście działań) 

  • umiejętności tworzenia harmonogramów projektów 

  • umiejętności pracy zespołowej i zrozumienia wzajemnego oddziaływania członków zespołu w wielozadaniowej pracy 

  • umiejętności koordynacyjne 

  • umiejętności komunikacyjnych 

  • umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów i wielozadaniowego działania 

  • umiejętność pracy pod presją czasu 

  • znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 

  • wysokiej kultury osobistej 

 •  
 • Mile widziane:  
  • znajomość specyfiki pracy w instytucjach publicznych i realizacji działań ze środków publicznych 
  • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi 
 •  
 • Oferujemy
  • pracę w Zamku Ujazdowskim, historycznym obiekcie położonym na Trakcie Królewskim, w centrum Warszawy 
  • wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w kwocie 5 485 złotych brutto  
  • stabilne zatrudnienie z tytułu umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu (w pierwszym etapie okres próbny 3 miesiące) 
  • pracę w różnorodnym, dynamicznym zespole przy interesujących, artystycznych, edukacyjnych i partycypacyjnych projektach; 
  • możliwość stałego kontaktu ze współczesnymi artystami, twórcami i z ekspertami z branży artystycznej i twórczej z kraju i z zagranicy 
  • możliwość realizacji własnych pomysłów i projektów edukacyjno-artystycznych 
  • bezpłatny wstęp na wystawy i do kina 
  • zniżki w Qchni Artystycznej, Instalacjach Art Bistro, księgarni Tarabuk 
 •  
 • Zgłoszenia w postaci CV, listu motywacyjnego oraz scenariusza propozycji warsztatów bądź dokumentacji przeprowadzonego działania edukacyjnego prosimy wysyłać na adres: rekrutacje@u-jazdowski.pl do dnia 17 lipca 2023 r. 
 •  
 • Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:  
 •  
 • Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski,  
 • z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2 przetwarzało w celach rekrutacji moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na stanowisko specjalisty ds. edukacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również , że podanie tych danych było dobrowolne. 
 •  
 • Informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.