Specjalista/specjalistka ds. edukacji

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jest narodową instytucją kultury. Od trzydziestu lat prowadzi szeroką działalność, polegającą, między innymi, na organizowaniu wystaw i wydarzeń performatywnych, działań edukacyjnych, spotkań i dyskusji oraz rezydencji artystycznych; działa tu kino i mediateka. Ujazdowski jest też wydawcą książek o sztuce i artystach, przewodników i katalogów wystaw, a także magazynu internetowego Obieg.
 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko:
 •  
 •  
 • Specjalisty/Specjalistki ds. edukacji
 • Miejsce pracy: Warszawa
 •  

 

 • Zadania
  • tworzenie i realizacja długofalowych projektów i pojedynczych działań edukacyjnych, łączących elementy edukacyjne, artystyczne, ekologiczne i naukowe;
  • prowadzenie warsztatów i działań edukacyjnych, spotkań, oprowadzań i innych form, nakierowanych na rozwój publiczności, adresowanych do dzieci i młodzieży, grup rodzinnych, grup zorganizowanych z przedszkoli i szkół, osób dorosłych: w języku polskim i angielskim;
  • osobista koordynacja pojedynczych działań (warsztaty, spotkania) oraz dużych wydarzeń edukacyjnych
  • wsparcie kierownika zespołu w koordynacji organizacyjnej działania i wydarzenia
  •  
 • Od kandydatów/kandydatek oczekujemy:
  • znajomości zagadnień z zakresu historii sztuki i sztuki współczesnej lub kulturoznawstwa i umiejętności przełożenia tej znajomości na praktykę nowoczesnych działań edukacyjnych;
  • wyższego wykształcenia (preferowane kierunki teoretyczne bądź praktyczne, związane z co najmniej jednym z obszarów: sztuki wizualne, historia sztuki, pedagogika, kulturoznawstwo);
  • co najmniej 3-letniego doświadczenia w tworzeniu projektów i działań edukacyjnych oraz w pracy metodą projektową;
  • ​​​​​​​doświadczenia w osobistym tworzeniu scenariuszy działań edukacyjnych, warsztatów dla grup oraz osobistym ich prowadzeniu (udokumentowane min. 30 przeprowadzonych osobiście działań)
  • ​​​​​​​umiejętności tworzenia harmonogramów projektów
  • ​​​​​​​umiejętności pracy zespołowej i zrozumienia wzajemnego oddziaływania członków zespołu w wielozadaniowej pracy
  • ​​​​​​​umiejętności koordynacyjnych
  • ​​​​​​​umiejętności komunikacyjnych
  • ​​​​​​​umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów i wielozadaniowego działania
  • ​​​​​​​znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B1
  • ​​​​​​​umiejętności pracy zespołowej i zrozumienia wzajemnego oddziaływania członków zespołu w wielozadaniowej pracy
  • wysokiej kultury osobistej
  •  
 • Oferujemy
  • ​​​​​​​pracę w Zamku Ujazdowskim, pięknym obiekcie położonym na Trakcie Królewskim, w centrum Warszawy
  • ​​​​​​​wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w kwocie 4900 złotych brutto
  • ​​​​​​​stabilne zatrudnienie z tytułu umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu (w pierwszym etapie okres próbny 3 miesiące)
  • ​​​​​​​pracę w różnorodnym, dynamicznym zespole przy interesujących, artystycznych, edukacyjnych i partycypacyjnych projektach;
  • ​​​​​​​możliwość stałego kontaktu ze współczesnymi artystami, twórcami i z interesującymi ludźmi z branży artystycznej i twórczej z kraju i z zagranicy
  • ​​​​​​​możliwość realizacji własnych pomysłów i projektów edukacyjno-artystycznych
  • ​​​​​​​bezpłatny wstęp na wystawy i do kina
  • zniżki w Qchni Artystycznej i Instalacjach Art Bistro

 

 • Zgłoszenia w postaci CV i listu motywacyjnego prosimy wysyłać na adres: rekrutacje@u-jazdowski.pl do dnia 20 czerwca 2021 r.
 • Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
 • Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2 przetwarzało w celach rekrutacji moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na stanowisko specjalisty ds. edukacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również , że podanie tych danych było dobrowolne.
 • Informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.