Specjalista/Specjalistka ds. Inwestycji

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jest narodową instytucją kultury, miejscem tworzenia i prezentacji sztuki współczesnej we wszystkich jej przejawach. Na program składają się wystawy, warsztaty edukacyjne, performans, koncerty muzyczne, projekcje filmowe, a także wykłady i seminaria. Prowadzona jest również działalność wydawnicza. W Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski działa też kino i program rezydencji artystycznych.
 •  
 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko:
  • Specjalista/Specjalistka ds. Inwestycji
  • Miejsce pracy: Warszawa
  •  
 • Zadania
  • Opracowywanie planów rocznych i wieloletnich oraz budżetów w zakresie inwestycji i remontów, nadzór nad jego wykonaniem oraz rozliczenie inwestycji po ich zakończeniu
  • Opracowywanie planów i sprawozdań dotyczących inwestycji dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Przygotowywanie umów z Wykonawcami inwestycji oraz monitorowanie stanu ich realizacji
  • Nadzór nad realizacją zadań m. in. w ramach ustawy prawo budowlane, zamówień publicznych, w szczególności poprzez monitorowanie procesów administracyjnych dot. uzyskiwania wymaganych prawem zgód, opinii, decyzji i pozwoleń
  • Administrowanie dokumentacją projektową i budowlaną, nadzór nad jej obiegiem
  • Ścisła współpraca z pozostałymi stronami procesu inwestycyjnego (Wykonawca robót, Nadzór inwestorski, Projektant), w tym również organizowanie spotkań roboczych
  • Udział w pracach komisji przetargowych związanych z wyborem Wykonawców w ramach prowadzonej inwestycji, w tym także przygotowywanie wkładu merytorycznego do dokumentacji przetargowej dot. postępowań realizowanych w ramach inwestycji
  • Udział w odbiorach poszczególnych etapów inwestycji
  • Realizacja zadań w zakresie przygotowywania założeń rzeczowo-finansowych i planów inwestycyjnych w zakresie utrzymania, remontów obiektów, w tym pozyskiwanie wykonawców robót i usług w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  • Współpraca z projektantami, wykonawcami, inspektorami, urzędami oraz innymi instytucjami na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego
  • Zarządzenie procesem remontów, konserwacji budynku oraz infrastruktury budowlanej w przylegającym terenie: hydraulika, elektryka i instalacja teletechniczna, wentylacja i klimatyzacja
 •  
 • Oczekujemy
  • Wykształcenia średniego lub wyższego technicznego (preferowane kierunki: architektura, budownictwo bądź kierunki techniczne w budownictwie).
  • Minimum 3 letniego doświadczenia zawodowego w obsłudze inwestycji budowlanych (nadzór lub/i realizacja), w tym przynajmniej 1 inwestycji ukończonej pozwoleniem na użytkowanie (poparte dowodami). Mile widziane doświadczenie przy obiektach objętych opieką konserwatora zabytków.
  • Znajomości przepisów prawa budowlanego oraz procedur administracyjnych związanych z budownictwem.
  • Umiejętności weryfikacji zapisów dokumentacji technicznej dot. inwestycji budowlanych (w szczególności: kosztorysów, specyfikacji technicznych różnych branż, projektów budowlanych, przedmiarów/obmiarów robót budowlanych).
  • Znajomości specyfiki prowadzenia inwestycji w instytucjach publicznych .
  • Praktycznej znajomości zagadnień związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych.
  • Znajomości przepisów dotyczących finansów publicznych, dodatkowe uprawnienia mile widziana.
  • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office
  • Umiejętności posługiwania się programem AutoCAD.
  • Zaangażowania i rzetelności.
  •  
 • Oferujemy
  • Stałą, interesującą i różnorodną pracę dającą możliwość współtworzenia ważnej instytucji kultury w ramach umowy o pracę.
  •  
 • Zgłoszenia (list aplikacyjny, CV) prosimy wysyłać do dnia 17/02/2019 na adres: rekrutacje@u-jazdowski.pl
 • Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
  • Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.