Specjalista/specjalistka ds. koordynacji projektów artystycznych

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jest narodową instytucją kultury, miejscem tworzenia i prezentacji sztuki współczesnej we wszystkich jej przejawach. Na program składają się wystawy, warsztaty edukacyjne, performans, koncerty muzyczne, projekcje filmowe, a także wykłady i seminaria. Prowadzona jest również działalność wydawnicza.Ujazdowskim działa też kino i program rezydencji artystycznych.
 • Aby zapewnić sprawną i profesjonalną produkcję naszych wydarzeń artystycznych, poszukujemy kandydata na stanowisko:
  • Specjalista/specjalistka ds. koordynacji projektów artystycznych
  • (umowa o pracę, miejsce pracy Warszawa)
 •  
 • Zadania
 • Specjalista/specjalistka  koordynuje  realizację wystaw, działań performatywnych oraz wydarzeń im towarzyszących, organizowanych przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski od momentu ich planowania, poprzez produkcję, aż do rozliczenia i ewaluacji. Do jej/jego obowiązków należy między innymi:
  • sporządzanie i przestrzeganie harmonogramów realizacji projektów
  • sporządzanie kosztorysów, bieżąca kontrola finansowa, rozliczanie projektów i nadzorowanie realizacji wypłat określonych w umowach z kontrahentami (w porozumieniu z działem księgowości)
  • negocjowanie i przygotowywanie umów
  • utrzymywanie kontaktu z artystami, realizatorami, producentami, technikami, wykonawcami i innymi partnerami zewnętrznymi biorącymi udział w przedsięwzięciach Ujazdowskiego
  • stosowanie się do wymagań prawa zamówień publicznych (w porozumieniu ze specjalistą ds. zamówień publicznych);
  • ścisła współpraca z kuratorami i innymi pracownikami Ujazdowskiego zaangażowanymi w realizację projektu.
 • Wymagania
  • wykształcenie co najmniej średnie
  • doświadczenie w koordynacji projektów (produkcja projektów od momentu planowania, poprzez realizację zadań, aż do etapu rozliczenia) dużym atutem będzie znajomość specyfiki pracy w instytucji kulturalnej oraz doświadczenie w koordynacji projektów zagranicznych
  • bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacji i negocjacji
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie poziom min. B2 (warunek konieczny)
  • bardzo dobra organizacja pracy (wielozadaniowość i presja czasu)
  • umiejętność pracy zespołowej
 • Oferujemy
  • ciekawą pracę w ważnej publicznej instytucji kultury
  • rozwój zawodowy i pracę przy dużych krajowych oraz międzynarodowych projektach artystycznych
  • pracę w Zamku Ujazdowskim, pięknym obiekcie położonym na Trakcie Królewskim w centrum Warszawy
 • Zgłoszenia zawierające
  • CV format pdf
  • list motywacyjny
 • należy przesyłać do dnia 24/02/2019 na adres: rekrutacje@u-jazdowski.pl
 • W  tytule wiadomości prosimy wpisać: Specjalista/specjalistka ds. koordynacji projektów artystycznych.
 • Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
  • Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski,z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2 przetwarzało w celach rekrutacji moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na stanowisko Specjalista ds. koordynacji projektów artystycznych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
 • Jednocześnie zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.