Specjalista/Specjalistka ds. rezydencji artystycznych

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jest narodową instytucją kultury, miejscem tworzenia i prezentacji sztuki współczesnej we wszystkich jej przejawach. Na program składają się wystawy, warsztaty edukacyjne, performans, koncerty muzyczne, projekcje filmowe, a także wykłady i seminaria. Prowadzona jest również działalność wydawnicza.Ujazdowskim działa też kino i międzynarodowy program rezydencji artystycznych.
 •  
 • Aby zapewnić sprawną i profesjonalną produkcję naszych wydarzeń artystycznych, poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:
 •  
 • Specjalista/specjalistka ds. rezydencji artystycznych
 • (umowa zlecenie, miejsce pracy Warszawa)
 •  
 • Zadania
  • monitorowanie kosztorysu działu, w tym nadzorowanie realizowanych projektów pod względem zgodności z założeniami budżetu, terminu i zakresu
  • przygotowywanie raportów, w tym bieżąca analiza danych w celu prawidłowego raportowania postępu prac
  • wsparcie kierowniczki działu w obszarach planowania i organizacji pracy
  • samodzielne koordynowanie bieżącej pracy biura działu rezydencji, w tym dbanie o prowadzenie dokumentacji dot. realizowanego programu, w tym grafiku rezydencji
  • koordynacja rezydencji, w tym bieżący kontakt z rezydentami i realizacja zadań logistycznych poprzedzających przyjazd rezydenta
  • bieżąca komunikacja i podtrzymywanie dobrych relacji z zagranicznymi partnerami
  • bieżąca koordynacja i komunikacja z Działem Księgowym w obszarze kompletności i terminowości obiegu dokumentów
  • odpowiedzialność za planowanie i nadzorowanie postępów prac wykonywanych przez Administracji na rzecz działu
  •  
 • Wymagania
  • gotowość do pracy wielozadaniowej, dobra organizacja pracy własnej, sumienność, skrupulatność, dokładność.
  • wysokie zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole,
  • otwartość na współpracę z osobami z różnych krajów i szczebli organizacji
  • bardzo dobra znajomość programów MS Office, a w szczególności Excel
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie poziom min. B2 (warunek konieczny)
  • wykształcenie wyższe lub w trakcie kończenia studiów, mile widziane wykształcenie kierunkowe: zarządzanie
  • mile widziane doświadczenie w pracy z dokumentacją finansowo księgową
  • gotowość do podjęcia pracy od połowy sierpnia
  •  
 • Oferujemy
  • bardzo ciekawą pracę z międzynarodowymi artystami
  • pracę w dynamicznym i doświadczonym zespole rezydencji, dbającym o doskonałą atmosferę pracy
  • rozwój zawodowy i pracę przy krajowych oraz międzynarodowych projektach artystycznych
  • możliwość bezpłatnego udziału we wszystkich wydarzeniach artystycznych w instytucji oraz zniżek pracowniczych
  • własne stanowisko pracy biurko, komputer, telefon
  • pracę w Zamku Ujazdowskim, pięknym obiekcie położonym na Trakcie Królewskim, w centrum Warszawy
  •  
 • Zgłoszenia zawierające
  • CV format pdf
  • list motywacyjny
  •  
 • należy przesyłać do dnia 2 sierpnia 2019 r. na adres: rekrutacje@u-jazdowski.pl
 • W tytule wiadomości prosimy wpisać: Specjalista ds. koordynacji projektów artystycznych.
 •  
 • Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
  • Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2 przetwarzało w celach rekrutacji moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na stanowisko Specjalista ds. rezydencji artystycznych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również , że podanie tych danych było dobrowolne.
 • Jednocześnie zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.