Specjalista /-stka do spraw projektów edukacyjnych

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jest narodową instytucją kultury, miejscem tworzenia i prezentacji sztuki współczesnej we wszystkich jej przejawach. Na program składają się wystawy, warsztaty edukacyjne, performans, projekcje filmowe, a także wykłady i seminaria. Prowadzona jest również działalność wydawnicza. W Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski działa też kino i program rezydencji artystycznych.
 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko:
 • Specjalista/-stka do spraw projektów edukacyjnych
 • Miejsce pracy: Warszawa
 •  
 • Zadania:
  • tworzenie i realizacja długofalowych projektów i pojedynczych działań edukacyjnych, łączących elementy edukacyjne, artystyczne i upowszechnieniowe
  • prowadzenie warsztatów i działań edukacyjnych, spotkań, oprowadzań i innych form, nakierowanych na rozwój publiczności, adresowanych do dzieci i młodzieży, grup rodzinnych, grup zorganizowanych z przedszkoli i szkół, osób dorosłych
  • koordynacja długofalowych projektów edukacyjnych z zakresu udostępniania, szczególnie adresowanych do grup osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi oraz osób z autyzmem i zespołem Aspergera
  • współpraca z instytucjami i organizacjami oraz w zakresie działań edukacyjnych i wolontariatu
  • opracowanie strategii programu wolontariackiego i stażowego
  • koordynowanie działań wolontariuszy zaangażowanych w projekty artystyczne, performatywne i społeczne, organizowane przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski,
  • rekrutacja i obsługa koordynacyjna nowych wolontariuszy, przygotowywanie i prowadzenie wybranych staży i ścieżek wolontariackich,
  • współpraca z pracownikami Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w zakresie projektów wymagających zaangażowania wolontariuszy i stażystów
 • Oczekujemy:
  • znajomości zagadnień z zakresu sztuki współczesnej i umiejętności przełożenia tej znajomości na praktykę działań edukacyjnych
  • wyższego wykształcenia (preferowane kierunki teoretyczne bądź praktyczne, związane ze sztukami wizualnymi, performansem i teatrem, pedagogiką)
  • co najmniej 3-letniego doświadczenia w tworzeniu projektów i działań edukacyjnych oraz pracy metodą projektową
  • co najmniej 2-letniego doświadczenia w koordynowaniu zagadnień związanych z wolontariatem
  •  umiejętności zarządzania budżetami projektów, tworzenia harmonogramów projektów, pracy w zespole projektowym
  • umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów i wielozadaniowego działania
  • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  • kreatywności, dobrej organizacja pracy własnej, pracowitości, dokładności, rzetelności, odpowiedzialności za swoją pracę i pracę w zespole
  • umiejętności pracy zespołowej i zrozumienia wzajemnego oddziaływania członków zespołu w wielozadaniowej pracy
  • wysokiej kultury osobistej
 • Oferujemy
  • stałą, interesującą i różnorodną pracę dającą możliwość współtworzenia ważnej instytucji kultury w ramach umowy o pracę
  • dużą samodzielność w realizacji powierzonych zadań
  • pracę w różnorodnym, dynamicznym zespole przy interesujących, artystycznych, edukacyjnych i partycypacyjnych projektach
  • możliwość stałego kontaktu ze współczesnymi artystami, twórcami i z interesującymi ludźmi z branży artystycznej i twórczej z kraju i z zagranicy
  • możliwość realizacji własnych pomysłów twórczych i projektów edukacyjnych
  •  
 • Zgłoszenia (list aplikacyjny, CV) prosimy wysyłać na adres: rekrutacje@u-jazdowski.pl
 • Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
 • Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2 przetwarzało w celach rekrutacji moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na stanowisko Specjalistka / specjalista do spraw projektów edukacyjnych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również , że podanie tych danych było dobrowolne.
 • Informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.