Specjalista /-stka ds. IT

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jest narodową instytucją kultury, miejscem tworzenia i prezentacji sztuki współczesnej we wszystkich jej przejawach. Na program składają się wystawy, warsztaty edukacyjne, performans, koncerty muzyczne, projekcje filmowe, a także wykłady i seminaria. Prowadzona jest również działalność wydawnicza. W Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski działa też kino i program rezydencji artystycznych.
 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko:
 • Specjalista /-stka ds. IT
 • Miejsce pracy: Warszawa

 •  

 • Do Twoich zadań będzie należało:
  • utrzymanie sprawnego działania systemów informatycznych w technologiach Microsoft
  • analizowaniu działań proaktywnych w zakresie bezpieczeństwa, dostępności i wydajności oraz monitoringu systemów IT (axence Nvision)
  • wsparcie przy rozwiązywaniu problemów i incydentów związanych z pracą systemu
  • wsparcie użytkowników systemów informatycznych
  • reagowanie na awarie i zgłoszenia, podejmowaniu działań prewencyjnych i naprawczych
  • współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług
  • projektowaniu, utrzymaniu i aktualizowaniu dokumentacji technicznej
  • udział we wdrażaniu nowych technologii i rozwiązań
  • administrowanie sieciami LAN, WAN, WiFi
 • Oczekujemy od Ciebie:
  • zainteresowania IT ciągłego szukania nowych rozwiązań i usprawnień,
  • wysoko rozwiniętej umiejętności oceny ryzyka, samodzielności, analitycznego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów,
  • znajomości i doświadczenia w pracy z technologiami Microsoftu jak Windows Server, Exchange Server, SQL Server itp.
  • znajomości i doświadczenia w pracy z usługami chmurowymi Office 365
  • znajomości zagadnień z zakresu AD, GPO, DHCP, DNS, itp.
  • umiejętności automatyzacji działań administracyjnych.
  • znajomości zagadnień związanych z diagnostyką, rozbudową i serwisem sprzętu typu serwery, macierze, przełączniki
  • znajomości zagadnień związanych z sieciami TCP/IP, konfiguracją przełączników sieciowych na podstawowym poziomie
  • doświadczenia na podobnym stanowisku w zakresie zarządzania usługami i środowiskiem IT
  • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę z dokumentacją techniczną
  • Dodatkowe atutem będzie znajomość: zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci, oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych typu Acronis, systemów Linux, środowisk wirtualizacyjnych, znajomość systemu Fotoware
 • Oferujemy Ci:
  • interesującą i różnorodną pracę dającą możliwość współtworzenia ważnej instytucji kultury w ramach umowy o pracę.
  •  
 • Zgłoszenia (list aplikacyjny, CV) prosimy wysyłać do dnia 04/052020 r. na adres: r.filipowicz@u-jazdowski.pl
 • Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
 • Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2 przetwarzało w celach rekrutacji moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na stanowisko Specjalista ds. IT (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również , że podanie tych danych było dobrowolne.
 •  
 • Informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.