Specjalista/-stka ds. kancelaryjnych

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jest narodową instytucją kultury, miejscem tworzenia i prezentacji sztuki współczesnej we wszystkich jej przejawach. Na program składają się wystawy, warsztaty edukacyjne, performans, koncerty muzyczne, projekcje filmowe, a także wykłady i seminaria. Prowadzona jest również działalność wydawnicza.Ujazdowskim działa też kino i międzynarodowy program rezydencji artystycznych.
 •  
 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko:
 •  
 • Specjalista/-tka ds. kancelaryjnych
 • Miejsce pracy: Warszawa

 • Zadania:

  • zapewnienie kontroli i sprawnego obiegu dokumentów między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski a Dyrekcją.
  • prowadzenie księgi kancelaryjnej;
  • prowadzenie rejestru zarządzeń i decyzji Dyrektora;
  • prowadzenie rejestru pism wewnętrznych i zewnętrznych.;
  • prowadzenie rejestru delegacji służbowych;
  • prowadzenie rejestru umów (rejestr elektroniczny);
  • archiwizowanie pism i dokumentów;
  • obsługa korespondencji: odbieranie i wysyłka poczty, podział korespondencji, dostarczanie imiennie zaadresowanej korespondencji do adresatów;
  • dostarczanie kart realizacji pracownikom poszczególnych komórek organizacyjnych instytucji zaangażowanych w realizację danego projektu.
  •  
 • Od kandydatów/-tek oczekujemy:
  •  wykształcenia średniego;
  •  rocznego doświadczenia na podobnym stanowisku;
  • mile widziana znajomość przepisów kancelaryjnych (instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego);
  • znajomości urządzeń biurowych oraz obsługi komputera tj. pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook);
  •  komunikatywnej znajomości języka angielskiego;
  • bardzo dobrze rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych;
  • sumienności i dokładności.
  •  
 • Oferujemy:

  • Stałą, interesującą i różnorodną pracę dającą możliwość współtworzenia ważnej instytucji kultury w ramach umowy o pracę.

 • Zgłoszenia (list aplikacyjny, CV) prosimy wysyłać na adres: rekrutacje@u-jazdowski.pl do dnia 21 stycznia 2022 r. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

  • Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2 przetwarzało w celach rekrutacji moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na stanowisko Specjalista ds. Kancelaryjnych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

 • Informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.