Specjalista /-stka ds. rozwoju partnerstw

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jest narodową instytucją kultury. Od 30 lat prowadzi szeroką działalność, polegającą na organizowaniu wystaw, przedstawień teatru i tańca współczesnego, koncertów muzycznych. W Zamku Ujazdowskim działa też kino i program rezydencji artystycznych.
 • Aby zapewnić skuteczne pozyskiwanie funduszy na naszą działalność, poszukujemy od kwietnia 2020 r. lub w terminie ustalonym indywidualnie
 • Specjalisty / Specjalistki ds. rozwoju partnerstw
 •  
 • Zadania
 • 1. Pozyskiwanie funduszy ze środków publicznych:
  • przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów do konkursów MKiDN, innych konkursów krajowych
  • przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych z funduszy krajowych i zagranicznych (MKiDN, NCBiR, fundusze norweskie i EOG)
  • przygotowywanie wniosków do naborów instytucji zagranicznych
  • przygotowywanie raportów po zakończonych projektach.
 • 2. Rozwijanie relacji z partnerami komercyjnymi i prywatnymi:
  • poszukiwanie sponsorów oraz tworzenie ofert,
  • komunikacja z partnerami komercyjnymi Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
  • przygotowywanie raportów
 •  
 • Wymagania od kandydatów / kandydatek:
  • min. roczne doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczaniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków MKiDN/Samorządowych bądź inne środki na działania w zakresie kultury
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie poziom min. B2
  • biegłość w pisaniu poprawnych językowo tekstów
  • umiejętność skutecznego wyszukiwania informacji
  • inicjatywa, asertywność, bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność pracy nad kilkoma projektami jednocześnie
  • atutem będzie znajomość specyfiki pracy przy projektach z zakresu kultury współczesnej.
 •  
 • Oferujemy:
  • ciekawą pracę w ważnej publicznej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę
  • rozwój zawodowy i pracę przy dużych krajowych oraz międzynarodowych projektach artystycznych
  • wsparcie Kierownika Działu Rozwoju Partnerstw
  • własne stanowisko pracy biurko, komputer, telefon
  • legitymację uprawniającą do darmowych biletów do kina oraz na wystawy w Ujazdowskim, a także do bezpłatnych wejść do wielu innych instytucji kulturalnych w Polsce
  • pracę w pięknie położonym obiekcie, otoczonym parkiem, w centrum Warszawy
  •  
 • Zgłoszenia zawierające:
  • CV format pdf
  • dokładny opis doświadczeń w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków grantowych (tytuły programów, tytuły projektów, lata realizacji, wartości projektów, najbardziej problematyczne kwestie w trakcie realizacji i środki jakie zostały podjęte aby je rozwiązać), oraz środków prywatnych
  • odpowiedź na zadanie (treść zadania poniżej),
  • referencje (mile widziane),
  • wraz z oświadczeniem o treści: Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2 przetwarzało w celach rekrutacji moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na stanowisko Specjalista/-ka ds. rozwoju partnerstw (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, iż zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
 • Należy przesyłać do dnia 20 kwietnia 2020 r. na adres: rekrutacje@u-jazdowski.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać: Specjalista/-tka ds. rozwoju partnerstw.
 • Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.
 •  
 • Treść zadania*:
 • Wyobraź sobie, że Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest w mailowym kontakcie z Ambasadą Holandii w Warszawie, która zadeklarowała pokrycie kosztów (przeloty i zakwaterowanie) 4-dniowej wizyty studyjnej w Amsterdamie kuratorki Zamku Ujazdowskiego. Pracowniczka spotkała się tam z kuratorami Muzeum Sztuki Nowoczesnej Stedelijk Museum oraz 2 artystami i nawiązała międzyinstytucjonalną współpracę z założeniem przygotowania wspólnego projektu artystycznego w Warszawie w 2022 r. Poinformuj w mailu w języku angielskim przedstawiciela Ambasady Holandii o tym, że wizyta przebiegła pomyślnie i współpraca między instytucjami zostanie niebawem sformalizowana w celu przyszłych wspólnych planów artystycznych.
 • Zapytaj także na jakiej zasadzie Ambasada zwróci Zamkowi poniesione wydatki w związku z odbytą przez kuratorkę wizytą dysponujemy fakturami za przeloty i noclegi wystawione na Zamek Ujazdowski. Nie podpisywaliśmy żadnej umowy, ponieważ Ambasada uznaje mailową deklarację wsparcia, nie otrzymaliśmy też przyznanej sumy przed dokonaniem zakupów.
 • Kuratorka otrzymała deklarację wsparcia w kwocie 5000 zł, ale wizyta wyniosłą ją mniej 2750 zł. Zapytaj, czy w tej sytuacji resztę pieniędzy moglibyśmy wykorzystać na dofinansowanie wizyty studyjnej Holendrów w Warszawie, tj. kuratora i dwóch artystów związanych ze Stedelijk Museum.
 • * odpowiedzi służą jedynie procesowi rekrutacji i nie zostaną wykorzystane i rozpowszechnione przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowsk