Specjalista/stka ds. Zamówień publicznych i wsparcia obsługi prawnej

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jest narodową instytucją kultury, miejscem tworzenia i prezentacji sztuki współczesnej we wszystkich jej przejawach. Na program składają się wystawy, warsztaty edukacyjne, performans, projekcje filmowe, a także wykłady i seminaria. Prowadzona jest również działalność wydawnicza.Ujazdowskim działa też kino i program rezydencji artystycznych.
 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko:
 •  
 • Specjalista/stka ds. Zamówień publicznych i wsparcia obsługi prawnej
 • Miejsce pracy: Warszawa
 •  
 • Zadania
  • Realizacja procedur zamówień publicznych zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
  • Nadzór nad wykonywaniem wewnętrznych procedur Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski dotyczących realizacji zamówień publicznych.
  • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w zakresie przygotowywanych materiałów przetargowych.
  • Prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzonym postępowaniami przetargowymi.
  • Organizowanie prac Komisji Przetargowych
  • Przygotowywanie projektów materiałów przetargowych w zakresie formalno-prawnym, w tym SIWZ wraz z załącznikami, dla postępowań powyżej kwoty po przekroczeniu, której istnieje obowiązek stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
  • Prowadzenie planu oraz rejestru zamówień publicznych
  • Wykonywanie wstępnej kontroli wniosków finansowych w zakresie prawidłowości stosowania procedur zamówień publicznych
  • Koordynacja procesu tworzenia umów we współpracy z pracownikami Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, prawnikiem i dyrekcją
  • Wsparcie Dyrekcji w zakresie obsługi prawnej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, we współpracy z kancelarią prawną
  •  
 • Wymagania
  • Wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze, administracyjne, ekonomiczne) lub ostatni rok studiów
  • Minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku. (mile widziane doświadczenie w jednostkach sektora publicznego)
  • Znajomości prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych
  • Znajomości programów pakietu MS Office (szczególnie Excel, Word oraz PowerPoint)
  • Dobrej znajomości języka angielskiego (poziom B2)
  • Obowiązkowości i zaangażowania w powierzone zadania
 •  
 • Oferujemy
  • Stałą, interesującą i różnorodną pracę dającą możliwość współtworzenia ważnej instytucji kultury w ramach umowy o pracę.
  •  
 • Zgłoszenia zawierające
  • CV format pdf
  • list motywacyjny
 • prosimy przesłać do 30/09 na adres: rekrutacje@u-jazdowski.pl
 • Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
  • Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2 przetwarzało w celach rekrutacji moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych i wsparcia obsługi prawnej  (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
  •  
 • Informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.