Specjalistka/Specjalista ds. edukacji

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jest narodową instytucją kultury. Od trzydziestu lat prowadzi szeroką działalność, polegającą, między innymi, na organizowaniu wystaw i wydarzeń performatywnych, działań edukacyjnych, spotkań i dyskusji oraz rezydencji artystycznych; działa tu kino i mediateka. Ujazdowski jest też wydawcą książek o sztuce i artystach, przewodników i katalogów wystaw, a także magazynu internetowego Obieg. Aktualnie poszukujemy:
 •  
 • Specjalistki/Specjalisty ds. edukacji
 • Miejsce pracy: Warszawa
 •  
 • Do Twoich zadań będzie należało:
  • • tworzenie i realizacja długofalowych projektów i pojedynczych działań edukacyjnych, łączących elementy edukacyjne, artystyczne i naukowe;
  • • prowadzenie warsztatów i działań edukacyjnych, spotkań, oprowadzań i innych form, nakierowanych na rozwój publiczności, adresowanych do dzieci i młodzieży, grup rodzinnych, grup zorganizowanych z przedszkoli i szkół, osób dorosłych: w języku polskim i angielskim;
  • • osobista koordynacja pojedynczych działań (warsztaty, spotkania) oraz dużych wydarzeń edukacyjnych
  • • wsparcie kierownika zespołu w koordynacji organizacyjnej działań i wydarzeń
  • • kontakt z artystami profesjonalistami z branży edukacji i kultury
  •  
 • Od kandydatów oczekujemy:
  • • znajomości zagadnień z zakresu historii sztuki i sztuki współczesnej lub kulturoznawstwa i umiejętności przełożenia tej znajomości na praktykę nowoczesnych działań edukacyjnych;
  • • wyższego wykształcenia (preferowane kierunki: sztuki wizualne, historia sztuki, pedagogika, kulturoznawstwo);
  • • co najmniej 2-letnie doświadczenia w tworzeniu projektów i działań edukacyjnych oraz w pracy metodą projektową;
  • • doświadczenia w osobistym tworzeniu scenariuszy działań edukacyjnych, warsztatów dla grup oraz osobistym ich prowadzeniu (udokumentowane min. 30 przeprowadzonych osobiście działań)
  • • umiejętności tworzenia harmonogramów projektów
  • • umiejętności pracy zespołowej i zrozumienia wzajemnego oddziaływania członków zespołu w wielozadaniowej pracy
  • • umiejętności koordynacyjnych
  • • umiejętności komunikacyjnych
  • • umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów i wielozadaniowego działania
  • • umiejętność pracy pod presją czasu
  • • znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B1
  • • wysokiej kultury osobistej
 •  
 • Mile widziane:
  • • znajomość języka ukraińskiego
  • • znajomość specyfiki pracy w instytucjach publicznych i realizacji działań ze środków publicznych
  • • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi
  •  
 • Oferujemy
  • • pracę w Zamku Ujazdowskim, historycznym obiekcie położonym na Trakcie Królewskim, w centrum Warszawy
  • • stabilne zatrudnienie z tytułu umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu (w pierwszym etapie okres próbny 3 miesiące)
  • • pracę w różnorodnym, dynamicznym zespole przy interesujących, artystycznych, edukacyjnych i partycypacyjnych projektach;
  • • możliwość stałego kontaktu ze współczesnymi artystami, twórcami i z ekspertami z branży artystycznej i twórczej z kraju i z zagranicy
  • • możliwość realizacji własnych pomysłów i projektów edukacyjno-artystycznych
  • • bezpłatny wstęp na wystawy i do kina
  • • zniżki w Qchni Artystycznej i Instalacjach Art Bistro
  •  
 • Zgłoszenia w postaci CV, listu motywacyjnego oraz scenariusza propozycji warsztatów bądź dokumentacji przeprowadzonego działania edukacyjnego prosimy wysyłać na adres: rekrutacje@u-jazdowski.pl do dnia 31/10/2022.
 •  
 • Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
 • Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2, przetwarzało w celach rekrutacji moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na stanowisko Specjalistki/Specjalisty ds. edukacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również , że podanie tych danych było dobrowolne.
  • Informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.