Specjalista/tka ds. foto

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jest narodową instytucją kultury, miejscem tworzenia i prezentacji sztuki współczesnej we wszystkich jej przejawach. Na program składają się wystawy, warsztaty edukacyjne, performans, koncerty muzyczne, projekcje filmowe, a także wykłady i seminaria. Prowadzona jest również działalność wydawnicza. W Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski działa też kino i program rezydencji artystycznych.
 •  
 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie poszukuje kandydatek i kandydatów na stanowisko
 •  
 • Specjalistka/specjalista ds. foto
 • (umowa na zastępstwo)
 •  
 • Zadania
  • Opracowywanie zbiorów fotograficznych oraz innych z kolekcji Ujazdowskiego
  • Współpraca z kuratorami i koordynatorami w zakresie udostępniania materiałów na potrzeby projektów
  • Kwerendy oraz udostępnianie innym podmiotom materiałów
  • Aktywne zaangażowanie we wszelkie inne działania Mediateki
  •  
 • Oczekujemy
  • Wykształcenia wyższego humanistycznego
  • Zainteresowania kulturą i sztuką
  • Sumienności, skrupulatności, kreatywności i samodzielności wymaganej w procesie opracowywania zbiorów
  • Doświadczenia w zakresie opracowywania fotografii
  • Mile widziane doświadczenie pracy w programie Fotostation
  • Znajomości Pakietu Adobe/Lightroom
  • Minimum 3-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku
  •  
 • Oferujemy
  • Stałą, interesującą i różnorodną pracę dającą możliwość współtworzenia ważnej instytucji kultury w ramach umowy o pracę
  •  
 • Zgłoszenia (list aplikacyjny, CV) prosimy wysyłać na adres: rekrutacje@u-jazdowski.pl .
 • Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2 przetwarzało w celach rekrutacji moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na stanowisko specjalisty ds. foto (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również , że podanie tych danych było dobrowolne.

 • Informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.