„Codzienne formy oporu”

Codzienne formy oporu. Film: Marta Wódz

Karolina Grzywnowicz na rezydencji w Ujazdowskim. Film: Marta Wódz

Mirna Bamieh na rezydencji w Ujazdowskim. Film: Marta Wódz

Mohammad Saleh na rezydencji w Ujazdowskim. Film: Marta Wódz