KOLEKCJA 1

 • KOLEKCJA 1

 • Stała kolekcja sztuki współczesnej ze zbiorów i depozytów Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
 •  

 • 09/0310/05/1992

 • Kurator: Jarosław Kozłowski

 • Współpraca: Marek Goździewski, Edyta Wyżyńska-Maciejak

 •  

 • Artyści: Joanna Adamczewska, Janusz Bałdyga, Krzysztof M. Bednarski, Andrzej Bereziański, Włodzimierz Borowski, Victor Burgin, Henri Chopin, Zbigniew Dłubak, Andrzej Dłużniewski, Edward Dwurnik, Mirosław Filonik, Adam Garnek, Trevor Gould, Geoffrey Hendricks, Jacek Jagielski, Jerzy Kałucki, Marek Kijewski, Grzegorz Klaman, Koło Klipsa, Akira Komoto, Barbara Kruger, Mariusz Kruk, Zofia Kulik, Richard Long, Hanna Łuczak, Peter Mandrup, Sławomir Marzec, Narmi Michejda, David Nash, Helmut Nickels, Richard Nonas, Grzegorz Olech, Roman Opałka, Tomasz Osiński, Włodzimierz Pawlak, Andrzej Pepłoński, Michael Porter, Wojciech Prażmowski, Jerzy Rosołowicz, Reiner Ruthenbeck, Mikołaj Smoczyński, Andrzej Syska, Marek Sobczyk, Leon Tarasewicz, Jerzy Truszkowski, Małgorzata Turewicz, Emmett Williams, Tomasz Wilmański, Richard Wilson, Krzysztof Wodiczko

 •  

 • Współczesna sztuka reprezentowana jest w polskich zbiorach i muzeach zazwyczaj w sposób przypadkowy, bez odniesień do zmieniającej się sytuacji w samej sztuce. Chlubny wyjątek Muzeum Sztuki w Łodzi potwierdza jedynie tą opinię.

  • Ekspozycję sztuki aktualnej w znikomym stopniu ujawniają genealogię poszczególnych zjawisk artystycznych, ich różnorodne konteksty i powiązania z innymi dziedzinami sztuki. Jest to w dużej mierze przyczyną ograniczonego oddziaływania sztuki współczesnej i pogłębiającego się z upływem czasu poczucia dezorientacji w konfrontacji z nowymi artykulacjami sztuki.

 • Rezultatem jest zawężony odbiór społeczny i dość popularna niechęć wobec z braku jakichkolwiek pomocy niezrozumiałej sztuki najnowszej.

  • Celem KOLEKCJI jest utworzenie stałego, sukcesywnie uzupełnianego i rozbudowywanego zbioru sztuki aktualnej, który charakteryzować się będzie przejrzystym, logicznym układem i jasnym systemem odniesień do przemian w kulturze artystycznej II połowy XX wieku, a przede wszystkim wynikać będzie z aktualnego stanu sztuki.

 • Istotnym aspektem KOLEKCJI jest jej dydaktyczny charakter, umożliwiający mało przygotowanemu odbiorcy kontakt z tą sztuką, zrozumienie jej korzeni i związków z przemianami kulturowymi i cywilizacyjnymi. Układ ekspozycji, język informacji i komentarzy przekonywać ma swoją komunikatywnością adresata nieprofesjonalnego o średnik poziomie wykształcenia, a w szczególności do widza młodego: młodzieży szkolnej i studentów.

  • Na pierwszą edycję KOLEKCJI składają się prace 53 artystów polskich i zagranicznych, którzy prezentowali, aktualnie prezentują lub w najbliższym czasie prezentować będą swoją twórczość w Centrum Sztuki Współczesnej. Są wśród nich artyści, których nazwiska figurują w leksykonach sztuki współczesnej, są artyści mniej znani i są artyści młodzi. Między innymi: Richard Wilson, Roman Opałka, Richard Long, Andrzej Dłużniewski, Reiner Ruthenbeck, Jerzy Kałucki, Emmett Williams, Jerzy Rosołowicz, Akira Komoto, Edward Dwurnik, David Nash, Leon Tarasiewicz, Krzysztof Wodiczko, Geoffrey Hendricks, Mikołaj Smoczyński.

 • Ich prace stanowią własność Centrum, bądź przekazane zostały w formie depozytu. Reprezentowane są różne postawy i poglądy artystyczne, cechujące aktualną sztukę polską i światową, różnorodne języki i formy artystycznej wypowiedzi: malarstwo, rzeźba, fotografia, rysunek, obiekty, video, grafika, instalacja, audiopoezja i dokumentacja.

 •  

 • Tekst kuratorski

  • Jarosław Kozłowski

  • Warszawa, 1992

 •  

 • Ponadto

  • Dokumentacja FLUXUS

  • Program VIDEO

  • Nagrania AUDIO ART

  • Edycja FRANCESCO CONZ

 •  

 • Sponsor wystawy

  • Fundacja Kultury