katalog wystawy

Aaron Moulton

Maszyna wpływu

Książka amerykańskiego antropologa, krytyka sztuki i kuratora wystaw Aarona Moultona jest poświęcona instytucjonalnemu zapleczu sztuki współczesnej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej na początku lat 90. XX wieku, w okresie ich transformacji po rozpadzie bloku wschodniego. Autor bada Sieć Centrów Sztuki Współczesnej, założonych przez Fundacje Społeczeństwa Otwartego, finansowane przez amerykańskiego inwestora giełdowego i filantropa, propagatora idei społeczeństwa otwartego. Centra działały w Ałma Acie, Belgradzie, Bratysławie, Bukareszcie, Budapeszcie, Kiszyniowie, Kijowie, Lublanie, Moskwie, Odessie, Pradze, Rydze, Sankt Petersburgu, Sarejewie, Skopje, Sofii, Tallinnie, Wilnie, Warszawie i Zagrzebiu. Dokumentowały działalność lokalnych środowisk artystycznych i inicjowały wydarzenia kulturalne.

Publikacja uzupełnia wystawę, która była prezentowana w Galerii Nicodim w Bukareszcie w 2019 roku oraz w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie w 2022 roku.

Aarona Moultona interesuje wykorzystanie instytucji i mediów w społeczeństwach przechodzących przemianę ustrojową z socjalizmu do kapitalizmu, a w dziedzinie sztuk wizualnych z socrealizmu do wolności twórczej ograniczonej jednak wymaganiami zawartymi w regulaminach otwartych naborów na wystawy. Opowiada o sztuce lat 90. XX wieku w dzisiejszym kontekście. Książka stanowi zaproszenie do dyskusji na temat globalnego świata sztuki, roli aktywizmu w sztuce oraz krytyki instytucjonalnej.

 

Aaron Moulton

pochodzi z Los Angeles. Ukończył studia kuratorskie na Royal College of Art w Londynie. Był redaktorem magazynu o sztuce współczesnej Flash Art International w Mediolanie. Przez pięć lat mieszkał w Berlinie, gdzie prowadził galerię sztuki Feinkost.

  • Premiera: 03/12/2022, Zamek Ujazdowski
  • Teksty w języku polskim i angielskim
  • Projekt graficzny: Jakub Margasiński
  • Ilustracje kolorowe, 212 stron
  • Format: 20 cm x 27 cm
  • ISBN 978-83-67203-05-0
  • Wydawca: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
  • Warszawa 2022
Wydawnictwa