publikacja

David Maroto
The Artists Novel

A New Medium (tom1)
The Fantasy of the Novel (tom 2)

Dlaczego artyści piszą powieści? Jaki wpływ na sztuki wizualne mają powieści artystyczne?

Artyści wizualni coraz częściej sięgają po formy literackie jako element szerszej praktyki artystycznej. Za ich pomocą wprowadzają do swoich działań takie pojęcia jak fikcja, narracja i wyobraźnia, preferując sztukę opartą na procesie i subiektywności. Powieść może być zatem postrzegana jako nowe medium w sztukach wizualnych, jednak na razie brakuje opracowań na ten temat. Ta dwutomowa publikacja jest pierwszą, która podejmuje temat powieści pisanych przez artystki i artystów.

Tom 1, A New Medium, to teoretyczne rozważania o sposobach wykorzystywania formy powieści przez współczesnych artystów. Powieść artystyczna zostaje tu osadzona w szerszym kontekście sztuk wizualnych, a cennym uzupełnieniem rozważań jest pierwsza bibliografia powieści artystycznych.

Tom 2, The Fantasy of the Novel, jest projektem badawczym w formie powieści bada proces powstawania powieści artystycznej na kanwie pięciu performansów i jednej wystawy. Bohater wciela się w rolę detektywa, który stara się zrozumieć, dlaczego artysta decyduje się pisać i w jakich warunkach interpersonalnych i instytucjonalnych to się odbywa.

 

 • Tom 1: A New Medium
 • Tekst w języku angielskim
 • Projekt graficzny: Jakub de Barbaro
 • Format 153 × 207 cm, 284 strony
 • Oprawa miękka
 • ISBN 978-88-6749-422-4
 • Wydawca: Mousse Publishing 2019
 •  
 • Tom 2: The Fantasy of the Novel
 • Tekst w języku angielskim
 • Projekt graficzny: Filip de Armas
 • Format 153 × 207 mm, 292 strony
 • Oprawa miękka
 • ISBN 978-88-6749-425-5
 • Wydawca: Mousse Publishing 2019
Wydawnictwa
David Maroto The Artist’s Novel
Kup teraz