publikacja online

Magazyn Studyjny Kolekcji

Ewa Gorządek

Katalog przedstawia około stu reprezentatywnych dzieł sztuki z Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Współczesnej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski głównie obrazy, rzeźby i instalacje zarówno klasyków, jak i młodych artystów i artystek z Polski i zagranicy. Znajdują się w nim obszerne noty biograficzne twórców oraz opisy prac, bogaty materiał ilustracyjny, a także tekst poświęcony coraz bardziej popularnej na świecie formule prezentowania muzealnych zbiorów w magazynach udostępnianych dla zwiedzających (tzw. magazynach studyjnych lub otwartych).

W 2022 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski otwarty zostanie Magazyn Studyjny Kolekcji. To nowe, wyjątkowe miejsce w programie adresowanym do publiczności Zamku, która będzie miała okazję zapoznania się w kameralnych warunkach z pracami współczesnych artystów, gromadzonymi przez tę instytucję od 1992 roku, a prezentowanymi w MSK w formie magazynowej ekspozycji. Specjalnie zaaranżowana przestrzeń została pomyślana jako otwarty dla zwiedzających nowoczesny magazyn sztuki, gdzie kluczowa jest osobista relacja z dziełem. Dzięki temu możliwy stanie się kontakt widzów z wieloma wyjątkowymi obiektami z Kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ukrytymi zazwyczaj w głębi niedostępnych dla miłośników sztuki magazynach.

Publikacja w pliku PDF dostępna jest w zakładce Do pobrania.

  • Projekt graficzny: Iwo Rutkiewicz
  • Tekst w języku polskim
  • PDF, 220 stron
  • ISBN: 978-83-65240-87-3
  • Wydawca: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
  • Warszawa 2020
Wydawnictwa