publikacja

Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000 roku

Redakcja: Grzegorz Borkowski, Adam Mazur, Monika Branicka

 • Obraz współczesnej sztuki polskiej po 2000 roku na tyle różni się od tego z lat dziewięćdziesiątych, że domaga się rozpoznania i przewodnika po nowych terytoriach. Książka przedstawia imponującą liczbę nowych zjawisk artystycznych w dwóch uzupełniających się perspektywach.
  • Leksykon prezentuje sylwetki 71 najbardziej intrygujących osobowości polskiej sztuki,Eseje prowadzą narracje i proponują pojęcia wyjaśniające materiał w nim zawarty, ale też niejednokrotnie wykraczają poza jego zakres.
 • Leksykon podzielony jest na cztery działy, które wprowadzają zupełnie nowe hasła-klucze, określające główne składniki pojęciowej i emocjonalnej przestrzeni polskiej sztuki aktualnej:
  • Hormon malarstwa
  • W sztuce marzenia stają się rzeczywistością
  • Pozdrowienia dla Systemu
  • Dehistoryzacje.
 • Książka zawiera teksty 38 autorów prezentujących najróżniejsze perspektywy i style refleksji nad sztuką odzwierciedlające różnorodną materię opisywanych i interpretowanych zjawisk. Dzięki temu książka ta w najbardziej praktyczny i najmniej tendencyjny sposób wypełnia lukę na rynku wydawnictw poświęconych polskiej sztuce współczesnej.
  • To publikacja użyteczna nie tylko dla profesjonalistów, ale także dla coraz liczniejszego grona osób zainteresowanych szeroko rozumianą kulturą wizualną. Stąd preferowany jest w niej przystępny sposób prezentacji i troska o rzeczowe przedstawienie możliwie największej liczby istotnych informacji.
 • Całość uzupełnia Kalendarium wybranych wydarzeń w sztuce polskiej po 2000 roku. Przestrzeń nowych zjawisk w sztuce polskiej tworzą przenikające się konstelacje aktywności artystycznych. Obrazuje je schematyczna Mapa, umieszczona między EsejamiLeksykonem.
  • Wyjątkowa publikacja, stanowiąca swoistą kontynuację projektu W samym centrum uwagi, opublikowana przy wsparciu z programu Znaki czasu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.
 •  
 • Nakład wyczerpany.
 • Format 26 x 20 cm, 408 stron
 • Obszerny materiał wizualny (263 strony!)
 • 10 esejów problemowych
 • Dwie wersje językowe, polska i angielska
 • ISBN 83-85142-74-6
 • Książka wydana przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
 • Warszawa 2007
Wydawnictwa
Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000 roku