magazyn internetowy

Obieg

Obieg to dwujęzyczny internetowy kwartalnik poświęcony kulturze i sztuce, dokumentujący teraźniejszość globalnej sztuki. Łączy krytykę, pogłębione teksty teoretyczne, nieakademickie poszukiwania, eseje i obrazy.

Publikacje a Czytaj na stronie Obiegu