05/04/2019
magazyn online

Obieg nr 10: Stawanie się Ziemią

Redakcja: Krzysztof Gutfrański

  • Ziemia staje się czymś innym, niż była dotąd. Skala i tempo zmian, jakim podlega, powodują, że ich zrozumienie staje się niezwykle trudne. Wydaje się jednak, że pojęcie destrukcyjnej plastyczności (zaproponowane przez Catherine Malabou) pozwala pomyśleć o tym, co się wokół nas dzieje bez natychmiastowego ulegania apokaliptycznej trwodze. Dziesiąty numer Obiegu zajmuje się tym, jak materialnosć kształtuje samo zjawisko zmian, jak stają się one Ziemią i jak poprzez nie Ziemia staje się czymś innym. 
    • Obieg to dwujęzyczny internetowy kwartalnik poświęcony kulturze i sztuce, dokumentujący teraźniejszość globalnej sztuki. Łączy krytykę, pogłębione teksty teoretyczne, nieakademickie poszukiwania, eseje i obrazy.
  •  
  • Autorzy numeru
    • Monika Bakke, Mabe Bethônico, Daniel Falb, Krzysztof Gutfrański, Dare Pejić i Marijana Mitrović, Remigiusz Okraska, Ben Valentine i inni.
    •  
  • www.obieg.u-jazdowski.pl

Zdjęcie w tle: Bianca Basan, Bez tytułu, 2018. Dzięki uprzejmości artystki

05/04/2019
Czytaj na stronie Obiegu Wydarzenie powiązane z:
Obieg