01/07/2019
magazyn online

Obieg nr 11: Gość-Inność

Redakcja: Agnieszka Sosnowska

  • Temat gościnności w świecie sztuki rozważa się zazwyczaj na linii instytucja-kurator-artysta albo i instytucja-widz. Kuratorzy zapraszają artystów do współpracy i stwarzają warunki dla prezentacji ich twórczości; instytucje zapraszają widzów do odwiedzenia wystaw. Muzea mają być przystępne, otwarte na widza i jego potrzeby, jednym słowem gościnne. Akcent zostaje tu położony na umożliwienie kontaktu z dziełem sztuki udostępnienie. Działalność programów rezydencyjnych przyjmujących artystów na trwające często kilka miesięcy pobyty twórcze, odwraca ten porządek. Ich struktura nie jest zorientowana na dzieło sztuki, a bezpośredni kontakt z artystą, pracę podskórną.
    • Numer Obiegu poświęcony gościnności czerpie z doświadczeń praktyki kuratorskiej rozwijanej w obrębie programu rezydencji w Zamku Ujazdowskim. Punktem wyjścia jest więc działanie w mikroskali codzienna praktyka gościnności i pytanie o to, jak pozostać gościnnym we współczesnym świece, w którym idea multikulturalizmu jest weryfikowana, a sytuacja polityczna związana z kryzysem migracyjnym czy nowymi podziałami geopolitycznymi prowadzi do wzrostu nacjonalistycznych nastrojów. Odniesienie pojęcia gościnności do makroskali wymaga zaś zmiany perspektywy i zobaczenia w nas samych gości na planecie, o którą niewystarczająco dbamy, a o czym świadczy chociażby obecny globalny kryzys gospodarowania odpadami. Czy sztuka posiada narzędzia, żeby wypowiedzieć się na ten temat?
  • Obieg to dwujęzyczny internetowy kwartalnik poświęcony kulturze i sztuce, dokumentujący teraźniejszość globalnej sztuki. Łączy krytykę, pogłębione teksty teoretyczne, nieakademickie poszukiwania, eseje i obrazy.
  •  
  • Koncepcja numeru
    • Marianna Dobkowska, Krzysztof Gutfrański, Anna Ptak, Ika Sienkiewicz-Nowacka, Agnieszka Sosnowska
  •  
  • www.obieg.u-jazdowski.pl